Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


MENU PODMIOTOWE
    Rada Miejska w Pułtusku (0)
        VIII kadencja w latach 2018-2023 (0)
            Skład Rady Miejskiej w Pułtusku VIII kadencji 2018-2023 (1)
            Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
            Interpelacje i zapytania radnych (1)
            Sesje Rady Miejskiej (0)
                Harmonogram prac Rady Mejskiej w Pułtusku (3)
                Zawiadomienia o sesjach Rady Miejskiej w Pułtusku (70)
                Uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku (559)
                Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pułtusku (64)
                Projekty uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku (65)
                Imienny wykaz głosowań radnych (64)
            Poczta e-mail dla Radnych (0)
            Transmisje na żywo posiedzeń Rady Miejskiej w Pułtusku (0)
            Komisja Budżetu i Finanów (0)
                Skład Komisji Budżetu i Finansów (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji (42)
                Nagrania z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów (1)
            Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (0)
                Skład Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji (46)
                Nagrania z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (1)
            Komisja Polityki Regionalnej (0)
                Skład Komisji Polityki Regionalnej (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji (52)
                Nagrania z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej (1)
            Komisja Polityki Społecznej (0)
                Skład Komisji Polityki Społecznej (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji (44)
                Nagrania z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej (1)
            Komisja Rewizyjna (0)
                Skład Komisji Rewizyjnej (1)
                Plany pracy Komisji Rewizyjnej (2)
                Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji (24)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej (15)
                Protokoły pokontrolne (11)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                Skład Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji (15)
                Protokoły z posiedzeń komisji (12)
            Protokoły z posiedzeń komisji (34)
        VII kadencja w latach 2014 - 2018 (0)
            Skład Rady Miejskiej w Pułtusku VII kadencji 2014 - 2018 (1)
            Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
            Sesje Rady Miejskiej (0)
                Harmonogram prac Rady Miejskiej w Pułtusku w 2015 r. (4)
                Zawiadomienia o sesjach Rady Miejskiej w Pułtusku (68)
                Protokoły z sesji Rady Miejskiej (68)
                Uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku (528)
                Projekty uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku (66)
                Nagrania z Sesji Rady Miejskiej (1)
            Komisja Budżetu i Finansów (0)
                Skład Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów (29)
                Protokoły (28)
                Nagrania z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów (1)
            Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (0)
                Skład Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (29)
                Protokoły (28)
                Nagrania z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (1)
            Komisja Polityki Regionalnej (0)
                Skład Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Polityki Regionalnej (29)
                Protokoły (28)
                Nagrania z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej (1)
            Komisja Polityki Społecznej (0)
                Skład Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej (29)
                Protokoły (28)
                Nagrania z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej (1)
            Komisja Rewizyjna (0)
                Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (0)
                Protokoły (0)
        VI kadencja w latach 2010-2014 (0)
            Skład Rady Miejskiej w Pułtusku VI kadencji w latach 2010 - 2014 (1)
            Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
            Harmonogram prac Rady Miejskiej w Pułtusku w 2014 r. (1)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Miejskiej w Pułtusku (22)
            Komisja Budżetu i Finansów (0)
                Skład Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów (12)
                Protokoły (24)
            Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (0)
                Skład Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (12)
                Protokoły (26)
            Komisja Polityki Regionalnej (0)
                Skład Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Polityki Regionalnej (12)
                Protokoły (25)
            Komisja Polityki Społecznej (0)
                Skład Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
                Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej (12)
                Protokoły (25)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Protokoły z sesji Rady Miejskiej (51)
            Uchwały Rady Miejskiej (386)
            Projekty uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku (31)
        V kadencja w latach 2006-2010 (5)
            Komisje Rady Miejskiej (1)
                Komisja Budżetu i Finansów (2)
                Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (2)
                Komisja Polityki Regionalnej (2)
                Komisja Polityki Społecznej (2)
        IV kadencja w latach 2002-2006 (3)
            Komisje Rady Miejskiej (1)
                Komisja Budżetu i Finansów (1)
                Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (1)
                Komisja Polityki Regionalnej (1)
                Komisja Polityki Społecznej (1)
        III kadencja w latach 1998 - 2002 (0)
            Uchwały Rady Miejskiej (215)
        I kadencja w latach 1990-1994 (0)
            Uchwały Rady Miejskiej (0)
    Zarządzenia Burmistrza (2)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk z lat 2018-2023 (471)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk z lat 2014 - 2018 (511)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk z lat 2010 - 2014 (448)
    Zarządzenia wewnętrzne Bumistrza Miasta Pułtusk (0)
        Zarządzenia wewnętrzne 2022 rok (42)
        Zarządzenia wewnętrzne 2021 rok (66)
        Zarządzenia wewnętrzne 2020 rok (75)
        Zarządzenia wewnętrzne 2019 rok (81)
        Zarządzenia wewnętrzne 2018 rok (89)
    Raport o stanie gminy (0)
        Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2021 (1)
        Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2020 (1)
        Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2019 (1)
        Raport o stanie Gminy Pułtusk za 2018 (1)
    Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pułtusk na lata 2021-2031 (1)
    Gmina Pułtusk (2)
        Władze Gminy (4)
        Jednostki budżetowe Gminy Pułtusk (0)
            Urząd Miejski (1)
                Struktura organizacyjna Urzędu (21)
            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (2)
            Żłobek Miejski w Pułusku (1)
            Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku (1)
            Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku (1)
            Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułusku (1)
            Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku (1)
            Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku (1)
            Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie (1)
            Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku (1)
            Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie (1)
        Instytucje kultury (0)
            Miejskie Centrum Kultury i Sztuki (1)
            Muzeum Regionalne (1)
            Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela (1)
        Spółki Gminy Pułtusk (0)
            Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. (1)
            Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (1)
            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (1)
            Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o. o. (1)
        Jednostki Pomocnicze (1)
    Sygnalista (1)

MENU PRZEDMIOTOWE
    Kontrole zewnętrzne (1)
    Wybory i Referenda lokalne (2)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. (32)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r. (22)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. (9)
        Wybory organów samorządu terytorialnego 2018 r. (12)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. (4)
        Referendum ogólnokrajowe 2015 r. (3)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. (3)
        Wybory organów samorządu terytorialnego 2014 r. (5)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. (4)
        Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pułtusk przed upływem kadencji (4)
        Wybory organów samorządu terytorialnego 2010 r. (4)
        Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r. (2)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (0)
    Praca - konkursy na wolne stanowiska (0)
        regulamin naboru (3)
        dokumenty do pobrania (3)
        konkursy na wolne stanowiska urzędnicze w 2022 (6)
    Prawo (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku (2)
        Burmistrz Miasta Pułtuska (2)
        Radni Rady Miejskiej (2)
        Oświadczenia majątkowe pracowników Urządu upoważnionych do wydawania decyzji, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika (80)
    Prowadzone Rejestry Ewidencyjne i Archiwa oraz Sposoby i Zasady Udostępniania Danych w Nich Zawartych (10)
    Treść i Postać Dokumentów Urzędowych (1)
        Podatki (0)
            Ogólne informacje (9)
            Podatek od nieruchomości (8)
            Podatek rolny (8)
            Podatek leśny (6)
            Podatek akcyzowy (4)
            Podatek od środków transportowych (3)
            Opłata skarbowa (0)
            Opłata z tytułu użytkowania wieczystego (1)
            Opłata miejscowa (0)
            Opłata od posiadania psów (2)
            Interpretacje indywidualne (0)
        Gospodarka odpadami i opłata za gospodarowanie odpadami (2)
        Ewidencja ludności i dowody osobiste (8)
        Sprawy z zakresu USC (1)
        Działalność gospodarcza i sprzedaż napojów alkoholowych (4)
        Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (5)
        Gospodarka nieruchomościami (3)
        Sprawy mieszkaniowe (0)
        Oświata (0)
        Zgromadzenia publiczne (2)
        Rolnictwo (2)
        Ochrona zwierząt (3)
        Ochrona przyrody (2)
        Ochrona środowiska (1)
        Drogi (4)
    Zawiadomienia, obwieszczenia i ogłoszenia (401)
    Umowy (0)
        Umowy 2018 (1)
        Umowy 2019 (1)
        Umowy 2020 (1)
        Umowy 2021 (763)
        Umowy 2022 (548)
    Petycje (0)
        Petycje złożone w Urzędzie Miejskim w Pułtusku (1)
        Petycje złożone do Rady Miejskiej w Pułtusku (1)
    Konsultacje społeczne (10)
        konsultacje społczne w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych (6)
        konsultacje społeczne w sprawie zmiany Satutu Sołectwa Grabówiec (1)
        Konsultacje w sprawie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Pułtusku (1)
    Wykaz danych o środowisku (12)
    Emisja obligacji Gminy Pułtusk (0)
        Ogłoszenie o konkursie ofert (0)
        Pakiet informacyjny (0)
        Uchwała o emisji obligacji (0)
        Uchwały budżetowe i WPF (0)
        Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki (0)
        sprawozdania budżetowe za 2014r (0)
        Sprawozdania budzetowe za 2015r (0)
        sprawozdania budżetowe za 2016r (0)
        sprawozdania budżetowe za III kw. 2016r (0)
        Opinie RIO (0)
        Lista podmiotów powiązanych kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo z Gminą Pułtusk (0)
        INFORMACJA O ZADŁUŻENIU - STAN NA 31.12.2016 (0)
        Sprawozdania budżetowe za 2013r (0)
    Sprawozdania budżetowe Gminy Pułtusk (0)
        Sprawozdania budżetowe za 2017 rok (2)
            Sprawozdania budżetowe za I kw. 2017 r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017r. (1)
        Sprawozdania budżetowe za 2018 rok (0)
            Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018r. (1)
        Sprawozdania budżetowe za 2019 rok (0)
            Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019r. (1)
        Sprawozdania budżetowe za 2020 rok (1)
            Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020 r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020r. (1)
        Sprawozdania budżetowe za 2021 rok (0)
            Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 rok (1)
            Sproawozdania budżetowe za II kwartal 2021r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021 rok (1)
        Sprawozdania budżetowe za 2022 rok (0)
            Sprawozdania budżetowe za I kwartal 2022 r. (1)
            Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022 rok (1)
    Sprawozdania finansowe Gminy Pułtusk (0)
        Sprawozdanie finansowe Gminy Pułtusk za 2018 rok (1)
        Sprawozdania finansowe Gminy Pułtusk za 2019 rok (1)
        Sprawozdanie finansowe Gminy Pułtusk za 2020 rok (1)
        Sprawozdania finansowe Gminy Pułtusk za 2021 rok (1)
    Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Pułtusku (0)
        Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Pułtusku za 2020 rok (1)
        Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Pułtusku za 2021 rok (1)
    Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (9)
    Opinie RIO (33)
    Zespół redakcyjny (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Program współpracy (1)
        Sprawozdanie z programu współpracy (1)
        Konsultacje programu współpracy (1)
        Otwarte Konkursy Ofert (1)
        Ogłoszenia, komunikaty (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    RODO (1)

Zamówienia Publiczne, przetargi
    Zamówienia publiczne (0)
        2022 (0)
            Tryb podstawowy (17)
            Przetarg nieograniczony (5)
            Pozostałe procedury (1)
        2021 (0)
            Tryb podstawowy (23)
            Przetarg nieograniczony (2)
            Pozostałe procedury (2)
        2020 (0)
            Przetarg nieograniczony (35)
            Pozostałe procedury (6)
        2019 (39)
        2018 (73)
        2016 (68)
        2017 (134)
        2015 (70)
        2014 (55)
        2013 (61)
        2012 (55)
    Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł (14)
        2021 (26)
        2011-2020 (313)
    Inne przetargi (4)
        Przetargi nieruchomości (3)
        Przetargi ruchomości (0)
    Konkursy (8)
    Otwarte Konkursy Ofert (9)

Obwodnica Pułtuska
    Wersja 1 Obwodnicy Pułtuska (0)
    Wersja 1A Obwodnicy Pułtuska (0)
    Wersja 2 Obwodnicy Pułtuska (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij