Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
  
zobacz >>>

zm. do Statutu: Uchwała Nr XVII/161/2019
z dnia 23 września 2019 r.
zobacz>>>