URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU


ul. Rynek - Ratusz 41
06-100 Pułtusk


tel.: 23 692 00 01
tel.: 23 692 82 41
tel.: 23 692 03 91
fax: 23 692 42 96

e-mail: um@pultusk.pl

strona internetowa Gminy Pułtusk: www.pultusk.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:
/0wr90d3axt/skrytka
/0wr90d3axt/SkrytkaESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

NIP: 568-10-02-154
REGON: 000525955

 

Urząd Miejski w Pułtusku
otwarty dla interesantów w dni powszednie:
poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-15.00
Sobota jest dniem wolnym od pracy

 

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Gregorczyk

przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach 14.00-17.00

we wtorki - w godzinach pracy Urzędu


Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk
Mateusz Miłoszewski

przyjmuje interesantów, przedsiębiorców
oraz osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej

w piątki - w godzinach pracy Urzędu

Sekretarz Miasta Pułtusk
Patrycja Kazimierczak

przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach 9.00-15.00

 

Punkt kasowy w Urzędzie Miejskim prowadzi Monetia Krajowa Instytucja Płatnicza

kasa czynna w godzinach:  

poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Wszystkie należności można wpłacać w kasie w Urzędzie Miejskim
lub na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku
w BANKU PKO BP Pułtusk

16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

z wyjątkiem:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

podatku od nieruchomości,

podatku rolnego,

podatku leśnego,

podatku od środków transportowych

należności ww należy wpłacać na indywidualne numery kont bankowych nadane przez Urząd Miejski