KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2021 Zobacz>>>

Formularz zgłoszeniowy (skan) Zobacz>>>

Formularz zgłoszeniowy (doc.) Zobacz>>>

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miejskim w Pułtusku w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2021 Zobacz>>>