Numer sprawy:


Data założenia:
2021-02-03

Temat:
Uchwała Nr 3.j./269/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: