Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Pułtusk

 

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Pułtusk prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1.     otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2.     wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

Rejestr instytucji kultury