Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
  
zobacz >>>

zm. do Statutu: Uchwała Nr XVII/161/2019
z dnia 23 września 2019 r.
zobacz>>>

zm. do Statutu: Uchwała Nr XXXIII/316/2020
z dnia 27 października 2020 r. zobacz>>>

zm. do Statutu: Uchwała Nr LVII/514/2022
z dnia 29 marca 2022 r.
zobacz>>>