Sołtysi Gminy Pułtusk w kadencji 2019-2024

Sołectwo Białowieża - sołtys Alina Galas
Statut sołectwa Białowieża. Zobacz>>>

Sołectwo Boby - sołtys Robert Golatowski
Statut sołectwa Boby.  Zobacz>>>

Sołectwo Chmielewo - sołtys Alina Tomporek
Statut sołectwa Chmielewo.  Zobacz>>>

Sołectwo Głodowo - sołtys Agnieszka Siemek
Statut sołectwa Głodowo. Zobacz>>>

Sołectwo Gnojno - sołtys Mieczysław Kaczmarczyk
Statut sołectwa Gnojno . Zobacz>>>

Sołectwo Grabówiec - sołtys Henryka Pielachowska
Statut sołectwa Grabówiec. Zobacz>>>

Sołectwo Gromin - sołtys Sylwia Tomczak
Statut sołectwa Gromin. Zobacz>>>

Sołectwo Jeżewo - sołtys Jerzy Dobrzyński
Statut sołectwa Jeżewo. Zobacz>>>

Sołectwo Kacice - sołtys Marek Kozarzewski
Statut sołectwa Kacice. Zobacz>>>

Sołectwo Kleszewo - sołtys Janusz Mitkowski
Statut sołectwa Kleszewo. Zobacz>>>

Sołectwo Kokoszka - sołtys Anna Jaworska
Statut sołectwa Kokoszka. Zobacz>>>

Sołectwo Lipa - sołtys Magdalena Kubecka
Statut sołectwa Lipa . Zobacz>>>

Sołectwo Lipniki Nowe - sołtys Waldemar Żurawiński
Statut sołectwa Lipniki Nowe . Zobacz>>>

Sołectwo Lipniki Stare - sołtys Jan Bochenek
Statut sołectwa Lipniki Stare . Zobacz>>>

Sołectwo Moszyn - sołtys Zbigniew Brach
Statut sołectwa Moszyn . Zobacz>>>

Sołectwo Olszak - sołtys Zenon Szulecki
Statut sołectwa Olszak. Zobacz>>>

Sołectwo Pawłówek - sołtys Jerzy Ślesicki
Statut sołectwa Pawłówek. Zobacz>>>

Sołectwo Płocochowo -  sołtys Małgorzata Kozłowska
Statut sołectwa Płocochowo. Zobacz>>>

Sołectwo Ponikiew - sołtys Andrzej Mróz
Statut sołectwa Ponikiew . Zobacz>>>

Sołectwo Przemiarowo - sołtys Hanna Wysocka
Statut sołectwa Przemiarowo. Zobacz>>>

Sołectwo Szygówek - sołtys Marianna Jabłońska
Statut sołectwa Szygówek. Zobacz>>>

Sołectwo Trzciniec - sołtys Roman Piórek
Statut sołectwa Trzciniec. Zobacz>>>

Sołectwo Zakręt   - sołtys Tomasz Rakocki
Statut sołectwa Zakręt. Zobacz>>>