1) Dotacja podstawowa po aktualizacji na ucznia w przedszkolach niepublicznych w 2017 roku wynosi 500,97 zł miesięcznie.
Statystyczna liczba uczniów po aktualizacji w 2017 roku wynosi 362

2) Dotacja podstawowa od 01.01.2018r. na ucznia w przedszkolach niepublicznych wynosi 508,66 zł miesięcznie.
Statystyczna liczba uczniów wynosi 452  

3) Dotacja podstawowa  w 2018 roku po I aktualizacji na 1 ucznia wynosi 508,52zł miesięcznie.

4) Dotacja podstawowa  w 2018 roku po aktualizacji na dzień 30.09.2018r na 1 ucznia wynosi 515,18zł miesięcznie.
Stsatystyczna liczba uczniów po aktualizacji wynosi 456

5) Dotacja podstawowa dla przedszkoli niepublicznych w 2019 roku wynosi 516,81zł.
Statystyczna liczba uczniów wynosi 464

6) Dotacja podstawowa  w 2019 roku po I aktualizacji na 1 ucznia wynosi 516,00 zł miesięcznie.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm.) poniżej informacje dotyczące:

1. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 ustawy na rok 2019


2. zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy na rok 2019.

Miesięczna stawka dotacji 2019

1. Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 ustawy na rok 2020

2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy na rok 2020

Miesięczna stawka dotacji 2020