Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

oświadczenie majątkowe za 2019 rok

oświadczenie majątkowe za 2020 rok

oświadczenie majątkowe za 2021 rok

oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji w 2022 roku