Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury e-mail: gga@pultusk.pl

Anna Maliszewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury
kontakt tel. 23 306 72 04
 
Tomasz Sokołowski  podinspektor ds.planowania i zagospodarowania przestrzennego
kontakt tel. 23 306 72 04
 
Natalia Dąbkowska   referent  ds. gospodarki nieruchomościami
kontakt tel. 23 306 72 05
 
Anna Latek referent ds. gospodarki nieruchomościami
kontakt tel. 23 306 72 05
 
Justyna Borowska główny specjalista ds.planowania  i zagospodarowania przestrzennego
kontakt tel. 23 306 72 37
 
Elwira Karczewska  podinspektor ds. podziałów i rozgraniczenia nieruchomości
kontakt tel.23 306 72 37
 
Natalia Jenoch  podinspektor ds. komunalizacji
kontakt tel.23 306 72 37
 
Marta Klusek pomoc administracyjna
kontakt tel. 23 306 72 05