Redaktor naczelny: Ewa Wiernicka
tel. 23 306 70 01, fax. 23 306 72 13

um@pultusk.pl

Administrator strony podmiotowej BIP:
Zespół Informatyków Urzędu - Robert Czyżewski i  Daniel Laskowski
tel. 23 306 72 25

informatyk@pultusk.pl

Redaktorzy działów:

 • Anna Maliszewska – Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury tel. 23 306 72 04
 • Natalia Wysocka - Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury tel. 23 306 72 05
 • Anna Latek  - Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury tel. 23 306 72 05
 • Justyna Borowska – Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury tel. 23 306 72 37
 • Elwira Karczewska – Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury tel. 23 306 72 37
 • Dorota Pergół – Samodzielny Referat Biuro Rady Miejskiej tel. 23 306 72 15
 • Dorota Piekarska – Samodzielny Referat Biuro Rady Miejskiej tel. 23 306 72 15
 • Aneta Purzycka – Wydział Spraw Obywatelskich tel. 23 306 72 03
 • Beata Stachura – Zespół Kadr Urzędu tel. 23 306 72 34
 • Katarzyna Zalewska – Zespół Kadr Urzędu tel. 23 306 72 34
 • Beata Łuczak – Wydział Organizacji i Nadzoru tel. 23 306 72 01
 • Bożena Gadomska – Wydział Organizacji i Nadzoru tel. 23 306 72 01
 • Wioleta Orysiak – Wydział Organizacji i Nadzoru tel. 23 306 72 01
 • Dorota Ciosek  – Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych tel. 23 306 72 20
 • Anna Podgrudna – Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych tel. 23 306 72 23
 • Monika Wojtczak – Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych tel. 23 306 72 24
 • Grzegorz Gryc – Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych tel. 23 306 72 24
 • Jolanta Zygmuntowicz - Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 23 306 72 27
 • Marta Łukawska - Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 23 306 72 27
 • Magdalena Grudzińska - Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 23 306 72 27
 • Wioletta Chmielewska - Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 23 306 72 27
 • Iwona Jaskulska - Zespół ds. Zamówień Publicznych tel. 23 306 72 20
 • Anita Brzezińska - Zespół ds. Zamówień Publicznych tel. 23 306 72 20
 • Maria Wodzyńska - Samodzielny Referat Edukacji tel. 23 306 72 68
 • Marcin Jabłoński - Samodzielny Referat Edukacji  tel. 23 306 72 68
 • Dominik Pastewka – Samodzielny Referat Edukacji  tel. 23 306 72 67
 • Agnieszka Karkowska-Nasiadko - Wydział Promocji, Kultury i Sportu tel. 23 306 72 60
 • Rafał Miłoszewski – Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych tel. 23 306 72 42
 • Lidia Dworecka - Wydział Budżetu i Finansów tel. 23 306 72 30
 • Żaneta Hermanowska – Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel. 23 306 72 35
 • Martyna Turek – Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel. 23 306 72 07
 • Katarzyna Golatowska – Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel. 23 306 72 06
 • Jolanta Skowrońska - Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru nad Spółkami; IOD tel. 23 306 72 32