Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Pan Ireneusz Purgacz

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godzinach od 15 00 do 17 00

w Urzędzie Miejskim, w pokoju Nr 15


 


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:- Pani Róża Krasucka:

   w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 - 17.00


- Pan Andrzej Mitkowski:

   w II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 - 17.00Ponadto istnieje możliwość spotkania z w/w osobami w innym, dogodnym dla petenta terminie, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Rady - tel. 023 692 51 37 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.