Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku:

1. Marek Król - Przewodniczący
2. Cezary Gemza
3. Sławomir Krysiak
4. Bogdan Pieńkos