Skład Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku:

1. Cezary Gemza - Przewodniczący
2. Michał Kisiel
3. Maria Korbal
4. Beata Kowalska
5. Róża Krasucka
6. Marek Król
7. Sławomir Krysiak
8. Adam Nalewajk
9. Franciszek Piórek
10. Adam Prewęcki
11. Ryszard Rutkowski
12. Stanisław Skalik
13. Stanisław Zaremba