Skład Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku:

1. Tadeusz Ochtabiński - Przewodniczący
2. Ryszard Befinger
3. Michał Kisiel
4. Beata Kowalska
5. Róża Krasucka
6. Henryk Łaszczych
7. Andrzej Mitkowski
8. Bogdan Pieńkos
9. Franciszek Piórek
10. Adam Prewęcki
11. Ireneusz Purgacz
12. Ryszard Rutkowski
13. Andrzej Wydra