Skład Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku:

1. Ryszard Befinger - Przewodniczący
2. Cezary Gemza
3. Michał Kisiel
4. Maria Korbal
5. Beata Kowalska
6. Róża Krasucka
7. Marek Król
8. Henryk Łaszczych
9. Andrzej Mitkowski
10. Adam Nalewajk
11. Bogdan Pieńkos
12. Franciszek Piórek
13. Ireneusz Purgacz
14. Ryszard Rutkowski
15. Stanisław Skalik
16. Andrzej Wydra
17. Stanisław Zaremba