Skład Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku:
 
1. Andrzej Wydra - Przewodniczący
2. Ryszard Befinger
3. Cezary Gemza
4. Maria Korbal
5. Róża Krasucka
6. Marek Król
7. Sławomir Krysiak
8. Andrzej Kwiatkowski
9. Henryk Łaszczych
10. Andrzej Mitkowski
11. Adam Nalewajk
12. Tadeusz Ochtabiński
13. Bogdan Pieńkos
14. Adam Prewęcki
15. Ireneusz Purgacz
16. Stanisław Zaremba