Skład VI kadencji Rady Miejskiej w Pułtusku w latach 2010 - 2014


1. Ireneusz Purgacz                          Przewodniczący Rady Miejskiej

    e-mail: ireneusz.purgacz@pultusk.pl

 

2. Róża Jadwiga Krasucka                  Wiceprzewodnicząca

                                                                        Rady Miejskiej

    e-mail: roza.krasucka@pultusk.pl

 

3. Andrzej Marek Mitkowski                Wiceprzewodniczący

                                                                        Rady Miejskiej

    e-mail: andrzej.mitkowski@pultusk.pl


 

4. Ryszard Befinger                          Przewodniczący Komisji

                                                                       Gospodarki Komunalnej

                                                                       i Budownictwa

    e -mail:  ryszard.befinger@pultusk.pl


5. Cezary Gemza                              Przewodniczący Komisji

                                                                        Polityki Społecznej

    e-mail: cezary.gemza@pultusk.pl

 

6. Marek Leonard Król                       Przewodniczący Komisji

                                                                        Rewizyjnej

    e-mail: marek.krol@pultusk.pl

 

7. Tadeusz Ochtabiński                     Przewodniczący Komisji

                                                              Polityki Regionalnej

      e-mail: tadeusz.ochtabinski@pultusk.pl

 

8. Andrzej Wydra                             Przewodniczący Komisji

                                                                      Budżetu i Finansów

    e-mail: andrzej.wydra@pultusk.pl

 

9. Michał Kisiel

     e-mail: michal.kisiel@pultusk.pl

 

10. Maria Rozalia Korbal

      e -mail: maria.korbal@pultusk.pl

 

11. Beata Joanna Kowalska

      e -mail: beata.kowalska@pultusk.pl


12. Sławomir Krysiak

      e -mail: slawomir.krysiak@pultusk.pl

 

13. Andrzej Bolesław Kwiatkowski

       e-mail: andrzej.kwiatkowski@pultusk.pl


14. Henryk Edward Łaszczych

      e-mail: henryk.laszczych@pultusk.pl


15. Adam Nalewajk

      e-mail: adam.nalewajk@pultusk.pl

 

16. Bogdan Pieńkos

      e-mail: bogdan.pienkos@pultusk.pl


17. Franciszek Remigiusz Piórek

      e-mail: franciszek.piorek@pultusk.pl


18. Adam Prewęcki

    e-mail: adam.prewecki@pultusk.pl

 

19. Ryszard Rutkowski

      e-mail: ryszard.rutkowski@pultusk.pl

 

20. Stanisław Skalik

      e-mail: stanislaw.skalik@pultusk.pl


21. Stanisław Zaremba

      e-mail: stanislaw.zaremba@pultusk.pl