Protokóły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej IV kadencji Rady Miejskiej w Pułtusku.

 1. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 13 grudnia 2002r. Zobacz>>>

2. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 7 lutego 2003r. Zobacz>>>

3. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 14 marca 2003r. Zobacz>>>

4. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 15 kwietnia 2003r. Zobacz>>>

5. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 2 czerwca 2003r. Zobacz>>>

6. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 12 sierpnia 2003r. Zobacz>>>

7.Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 2 września 2003r. Zobacz>>>

8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 7 października 2003r. Zobacz>>>

9. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 6 listopada 2003r. Zobacz>>>

10. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 18 grudnia 2003r. Zobacz>>>

11. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 12 stycznia 2004r. Zobacz>>>

12. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 15 marca 2004r. Zobacz>>>

13. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 14 kwietnia 2004r. Zobacz>>>

14. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 20 czerwca 2004r. Zobacz>>>  

15. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 17 sierpnia 2004r. Zobacz>>>

16. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 21 września 2004r. Zobacz>>>

17. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 19 pażdziernika 2004r. Zobacz>>>   

18. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 23 listopada 2004r. Zobacz>>>

19. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 16 grudnia 2004r. Zobacz>>>

20. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 26 stycznia 2005r. Zobacz>>  

21. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Gospodarki Komunalnej i Budownictwa  w dniu 3 marca 2005r. Zobacz>>>

22. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 12 kwietnia 2005r. Zobacz>>>

23. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 9 czerwca 2005r. Zobacz>>>

24. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia 2005 r. Zobacz>>>

25. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 7 października 2005 r. Zobacz>>>

26. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 29 listopada 2005 r. Zobacz>>>

27.  Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 15 grudnia 2005 r. Zobacz>>>

28. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 7 lutego 2006 r. Zobacz>>>

29. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 13 marca 2006 r. Zobacz>>>