Protokóły z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej IV kadencji Rady Miejskiej w Pułtusku.

1. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 16 grudnia 2002r. Zobacz>>>

2. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 6 lutego 2003r. Zobacz>>>

3. Protokół  ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej  w dniu 14 marca 2003r. Zobacz>>>

4. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 14 kwietnia 2003r. Zobacz>>>

5. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 30 maja 2003r. Zobacz>>>

6. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 8 sierpnia 2003r. Zobacz>>>

7. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 3 września 2003r. Zobacz>>> 

8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Poiltyki Regionalnej z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 8 października 2003r. Zobacz>>>

9. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 5 listopada 2003r. Zobacz>>>

10. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 17 grudnia 2003r. Zobacz>>>

11. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 9 stycznia 2004r. Zobacz>>>

 12. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 16 marca 2004r. Zobacz>>>

13. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2004r. Zobacz>>>

14. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 2 czerwca 2004r. Zobacz>>>  

15. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 17 sierpnia 2004r. Zobacz>>>

16. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 21 września 2004r. Zobacz>>

17. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 19 pażdziernika 2004r. Zobacz>>>

18. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 23 listopada 2004r. Zobacz>>>

19. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 15 grudnia 2004r. Zobacz>>>

20. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 25 stycznia 2005r. Zobacz>>>   

21. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 2 lutego 2005r.  Zobacz>>>

22. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 2 marca 2005r. Zobacz>>>

23. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 13 kwietnia 2005r. Zobacz>>>

24. Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej w dniu 7 czerwca 2005r. Zobacz>>>

25. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 9 czerwca 2005r. Zobacz>>>

26. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia 2005 r. Zobacz>>>

27. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 7 października 2005 r. Zobacz>>>

28. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 29 listopada 2005 r. Zobacz>>>

29. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 7 lutego 2006 r. Zobacz>>>

30. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej w dniu 13 marca 2006 r. Zobacz>>>