Proptokóły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

IV kadencji Rady Miejskiej w Pułtusku.

1. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Społecznej w dniu 13 grudnia 2002r. Zobacz >>>

2. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu           10 lutego 2003r. Zobacz>>>

3. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu           17 marca 2003r. Zobacz>>>

4. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu           11 kwietnia 2003r. Zobacz>>>

5. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu          3 czerwca 2003r. Zobacz>>>

6. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i  Budownictwa w dniu          7 sierpnia 2003r. Zobacz>>>

7. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Społecznej w dniu 2 września 2003r. Zobacz>>>

8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Społecznej w dniu 7 października 2003r. Zobacz>>>

9. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Regionalnej w dniu 5 listopada 2003r.  Zobacz>>>

10. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 16 grudnia 2003r. Zobacz>>>

11. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 13  stycznia 2004r. Zobacz>>>  

12. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 12 marca 2004r. Zobacz>>>

13. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 13 kwietnia 2004r. Zobacz>>>  

14. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu        1 czerwca 2004r. Zobacz>>>  

15. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 16 sierpnia 2004r. Zobacz>>>

16. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 20 września 2004r. Zobacz>>>  

17. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 20 pażdziernika 2004r. Zobacz>>>

18. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 24 listopada 2004r. Zobacz>>>

19. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 14 grudnia 2004r. Zobacz>>>

20. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 26 stycznia 2005r.   Zobacz>>>

21. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Społecznej w dniu 3 marca 2005r. Zobacz>>>

22.  Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 11 kwietnia 2005r. Zobacz>>>

23.  Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 8 czerwca 2005r. Zobacz>>>

24.  Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 15 czerwca 2005r.   Zobacz>>>

25. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 17 sierpnia 2005 r. Zobacz>>>

26. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 10 października 2005 r. Zobacz>>>

27. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 28 listopada 2005 r. Zobacz>>>

28. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 13 grudnia 2005 r. Zobacz>>>

29. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 6 lutego 2006 r. Zobacz>>>

30. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w dniu 14 marca 2006 r. Zobacz>>>

31. Protokół ze wspólnego posiadzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Gospodarki Komunalnej w dniu 11 kwietnia 2006r. Zobacz>>>

32. Protokół ze wspólnego posiadzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Gospodarki Komunalnej w dniu 8 czerwca 2006r. Zobacz>>>