Numer sprawy:


Data założenia:
2022-05-25

Temat:
Sprawozdanie finansowe Gminy Pułtusk za rok 2021

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: