Numer sprawy:


Data założenia:
2021-05-28

Temat:
Sprawozdanie finansowe Gminy Pułtusk za rok 2020

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: