Numer sprawy:


Data założenia:
2020-06-29

Temat:
Sprawozdania Finansowe Gminy Pułtusk za 2019 rok

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: