Umowa nr 1/2020 - dostawa artykułów biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 2/2020 - wynajem mat podłogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 3/2020 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

Umowa nr 4/2020 - organizacja szkoleń dla Sekretarzy. Zobacz>>>

Umowa nr 5/2020 - organizacja szkoleń dla Skarbników. Zobacz>>>

Umowa nr 6/2020 - przedłużenie usługi eGmina z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 7/2020 - serwisowanie i utrzymanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń i instalacji SSW. Zobacz>>>

Umwoa nr 8/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 9/2020 - konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

Umowa nr 10/2020 - sprzedaz ciepła i świadczenie usługi ciepła. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 11/2020 - odbiór i zagospodarowanie niebezpiecznych odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 12/2020 - pełnienei dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 13/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 14/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 15/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 16/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 17/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 18/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 19/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 20/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 21/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 22/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 23/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 24/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 25/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 26/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 27/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 28/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 29/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 30/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 31/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 32/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 33/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 34/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 35/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 36/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 37/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 38/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 39/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 40/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 41/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 42/2020 - wykonanie wycen nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 43/2020 - podział nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 44/2020 - świadczenie usług doradztwa podatkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 45/2020 - dot. wysyłki wiadomości sms. Zobacz>>>

Umowa nr 46/2020 - obsługa rezerwacji stanowisk i parkowania pojazdów na potrzeby handlu. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 47/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 48/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 49/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 50/2020 - wyłapywanie lub odbiór bezdomnych zwierząt wraz z przekazaniem ich do schroniska. Zobacz>>>

Umowa nr 51/2020 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ich w schronisku. Zobacz>>>

Umowa nr 52/2020 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach. Zobacz>>>

Umowa nr 53/2020 - czasowe przetrzymywanie i utrzymanie zwierząt gospodarskich uznanych jako bezdomne. Zobacz>>>

Umowa nr 54/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 55/2020 - odbiór padłych zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 56/2020 - obsługarachunkowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 57/2020 - prowadzenie serwisu wraz z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 58/2020 - określenie zasad udostępniania stron internetowych. Zobacz>>>

Umowa nr 59/2020 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

Umowa nr 60/2020 - aktualizacja oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 61/2020 - demontaż szaf oraz anten systemu radiowego. Zobacz>>>

Umowa nr 62/2020 - użytkowanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 63/2020 - stała obsługa prawna. Zobacz>>>

Umowa nr 64/2020 - świadczenie usług zastępstwa procesowego. Zobacz>>>

Umowa nr 65/2020 - przeprowadzanie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 66/2020 - wykonywanie czynności biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 67/2020 - umowa kompleksowa na oświetlenie uliczne. Zobacz>>>

Umowa nr 68/2020 - druk całostronnej rubryki z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 69/2020 - druk całostronnej rubryki z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 70/2020 - zamówienie na portalu publikacji. Zobacz>>>

Umowa nr 71/2020 - wykupienie powierzchni reklamowej. Zobacz>>>

Umowa nr 72/2020 - przeprowadzanie zajeć sekcji podnoszenia ciężarów. Zobacz>>>

Umowa nr 73/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 74/2020 - przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zagospodarowania w wodę. Zobacz>>>

Umowa nr 75/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>> +Aneks

Umowa nr 76/2020 - dostawa oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 77/2020 - objazd dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 78/2020 - wykonywanie analizy laboratoryjnej popiołów z palenisk domowych. Zobacz>>>

Umowa nr 79/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 80/2020 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 81/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 82/2020 - przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody. Zobacz>>>

Umowa nr 83/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 84/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 85/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 86/2020 - wycinka drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 87/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 88/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 89/2020 - sprzątanie dzikich wysypisk śmieci. Zobacz>>>

Umowa nr 90/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 91/2020 - umieszczenie przyłacza w gruncie. Zobacz>>>

Umowa nr 92/2020 - demontaż oświetlenia ozdobnego. Zobacz>>>

Umowa nr 93/2020 - urządzenie przejezdności drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 94/2020 - utrzymanie i miesięczna obsługamontażu i demontażu fotopułapki. Zobacz>>>

Umowa nr 95/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umwoa nr 96/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 97/2020 - opracowanie dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 98/2020 - przeprowadzanie zajęć sekcji szachowej. Zobacz>>>

Umowa nr 99/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 100/2020 - sprzątanie terenów targowisk. Zobacz>>>

Umowa nr 101/2020 - wykonanie projektu budowlanego. Zobacz>>>

Umowa nr 102/2020 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 103/2020 - podłączenie tablic informacyjnych na przystankach autobusowych. Zobacz>>> + Aneks nr 1+ Aneks nr 2

Umowa nr 104/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 105/2020 - opracowanie audytu składowiska odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 106/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego. Zobacz>>>

Umowa nr 107/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 108/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 109/2020 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 110/2020 - udzielenie pomocy finansowej. Zobacz>>>

Umowa nr 111/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 112/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 113/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 114/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 115/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 116/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 117/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 118/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 119/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 120/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 121/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 122/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 123/2020 - przekazanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 124/2020 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 125/2020 - umowa serwisowa o dostarczaniu oprogramowania i jego serwisowaniu. Zobacz>>>

Umowa nr 126/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 127/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 128/2020 - zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie ścieków. Zobacz>>>

Umwoa nr 129/2020 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Umowa nr 130/2020 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 131/2020 - wykonanie projektu graficznego. Zobacz>>>

Umowa nr 132/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 133/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 134/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 135/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 136/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 137/2020 - wykonanie rzutu lokali mieszkalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 138/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 139/2020 - przewiezienie pojemników na odpady komunalne. Zobacz>>>

Umowa nr 140/2020 - pielęgnacja roślin. Zobacz>>>

Umowa nr 141/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 142/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 143/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 144/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 145/2020 - wykonanie monitoringu nieczynnej kwatery składowiska odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 146/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 147/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie  przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 148/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 149/2020 - przewóz płotków. Zobacz>>>

Umowa nr 150/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 151/2020 - usunięcie karp po drzewach. Zobacz>>>

Umowa nr 152/2020 - wykonanie badań geotechnicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 153/2020 - sporządzenie mapy do celów projektowych. Zobacz>>>

Umowa nr 154/2020 - przebudowa przepustu drogowego. Zobacz>>>

Umowa nr 155/2020 - okreslenie wysokości odszkodowania. Zobacz>>>

Umowa nr 156/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego osób. Zobacz>>> + Aneks nr 1

Umowa nr 157/2020 - wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w miejscowości Grabówiec. Zobacz>>>

Umowa nr 158/2020 - umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umwoa nr 159/2020 - wykonanie monitoringu TV wraz z czyszczeniem sieci kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

Umowa nr 160/2020 - umowa kupna. Zobacz>>>

Umowa nr 161/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 162/2020 - konfiguracja i uruchomienie Platformy Przetargowej, szkolenie użytkowników, bieżąca obsługa. Zobacz>>>

Umowa nr 163/2020 - konserwacja urządzeń systemu lokalnej instalacji alarmowej. Zobacz>>>

Umowa nr 164/2020 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Umowa nr 165/2020 - umowa sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 166/2020 - wykonanie przełączenia przyłaczy wodociągowych. Zobacz>>>

Umowa nr 167/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 168/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 169/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 170/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 171/2020 - aktualizacja i zmiana dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 172/2020 - podświetlenie tablicy nformacyjnej na rozkłady jazdy. Zobacz>>>

Umowa nr 173/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 174/2020 - umowa użyczenia cześci działki. Zobacz>>>

Umowa nr 175/2020 - dowóz ucznia do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 176/2020 - przestawienie drewnianych tablicy informacyjnej we wsi Jeżewo. Zobacz>>>

Umowa nr 177/2020 - wykonanie projektu budowlanego. Zobacz>>>

Umowa nr 178/2020 - umowa kupna- sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 179/2020 - przygotowanie oraz opracowanie kroniki. Zobacz>>> Aneks nr 1. Aneks nr 2

Umowa nr 180/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 181/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 182/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 183/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 184/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 185/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 186/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 187/2020 - przeprowadzenie badań geologicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 188/2020 - przyłaczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

Umowa nr 189/2020 - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 190/2020 - umowa kupna- sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 191/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 192/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 193/2020 - zakup latarni oświetleniowej oraz wymiana uszkodzonej latarni. Zobacz>>>

Umowa nr 194/2020 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Zobacz>>>

Umowa nr 195/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 196/2020 - opracowanie dokumentacji- koncepcji organizacji ruchu. Zobacz>>>

Umowa nr 197/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 198/2020 - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkanlnego. Zobacz>>>

Umowa nr 199/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 200/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 201/2020 - wykonanie chodnika. Zobacz>>>

Umowa nr 202/2020 - wykonanie robót budowlanych - utwardzenie terenu przy Al. Wojska Polskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 203/2020 - określenie wysokości i trybu przekazywania środków. Zobacz>>>

Umowa nr 204/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 205/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 206/2020 - umowa komplekowa. Zobacz>>>

Umowa nr 207/2020 - montaż tabliczek informujących poziom wody z okresu powodzi. Zobacz>>>

Umowa nr 208/2020 - świadczenie usług dradczych. Zobacz>>>

Umowa nr 209/2020 - przygotowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 210/2020 - zamontowanie metalowego krzyża. Zobacz>>>

Umowa nr 211/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 212/2020 - dot. likwidacji dzikich wysypisk. Zobacz>>>

Umowa nr 213/2020 - pozimowe oczyszczanie ulic. Zobacz>>>

Umowa nr 214/2020 - opracowanie projektu dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 215/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 216/2020 - modernizacja oraz wymiana oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 217/2020 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów. Zobacz>>>

Umowa nr 218/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 219/2020 - przekazanie w użyczenie pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 220/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 221/2020 - wykonanie prac polegających na dostawie i montażu klimatyzatorów. Zobacz>>>

Umowa nr 222/2020 - pełnienie Nadzoru Archeologicznego robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 223/2020 - zakup sprzętu komputerowego. Zobacz>>>

Umowa nr 224/2020 - wykonanie chodnika i zjazdów. Zobacz>>>

Umowa nr 225/2020 - utrzymanie i miesięczna obsługa montażu i demontażu fotopułapki. Zobacz>>>

Umowa nr 226/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 227/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 228/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 229/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 230/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 231/2020 - wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 232/2020 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 233/2020 - wykonanie analizy formalno-prawnej dot. składowiska odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 234/2020 - zakup band reklamacyjnych oraz mat. Zobacz>>>

Umowa nr 235/2020 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 236/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorczego osób. Zobacz>>> +Aneks nr 1 + Aneks nr 2

Umowa nr 237/2020 - przyłączenie do sieci. Zobacz>>>

Umowa nr 238/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 239/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 240/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 241/2020 - oczyszczanie terenu gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 242/2020 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 243/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 244/2020 - umowa licencyjna. Zobacz>>>

Umowa nr 245/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 246/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 247/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 248/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 249/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 250/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 251/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 252/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 253/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 254/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 255/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 256/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 257/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 258/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 259/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 260/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 261/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 262/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 263/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 264/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 265/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 266/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 267/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 268/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 269/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 270/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 271/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 272/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 273/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 274/2020 - wykonanie oznakowania poziomego. Zobacz>>>

Umowa nr 275/2020 - objazd dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 276/2020 - wykonanie tablic informacyjnych obiektów zabytkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 277/2020 - wykonanie tablic informacyjnych obiektów zabytkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 278/2020 - usunięcie obumarłych roślin z ronda. Zobacz>>>

Umowa nr 279/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 280/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 281/2020 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 282/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 283/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 284/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 285/2020 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 286/2020 - utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni. Zobacz>>>

Umowa nr 287/2020 - użyczenie pojazdów elektrychnych. Zobacz>>>

Umowa nr 288/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 289/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 290/2020 - sporządzenie mapy do celów projektowych. Zobacz>>>

Umowa nr 291/2020 - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 292/2020 - aktualizacja dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 293/2020 - wyrażenie zgody na użytkowanie masztów telekomunikacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 294/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 295/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 296/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 297/2020 - zakup i dostawa laptopów. Zobacz>>>

Umowa nr 298/2020 - wykonanie odcinka drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 299/2020 - remont drogi gminnej w miejscowości Płocochowo. Zobacz>>>

Umowa nr 300/2020 - remont drogi gminnej - Pawłówek. Zobacz>>>

Umowa nr 301/2020 - utrzymanie i pielegnacja terenów zieleni. Zobacz>>>

Umowa nr 302/2020 - sporządzenie dokumentacji projektowej renowacji mogiły. Zobacz>>>

Umowa nr 303/2020 - wykonanie usługi opróżnienia mebli z lokalu. Zobacz>>>

Umowa nr 304/2020 - utrzymanie czystości i porządku. Zobacz>>>

Umowa nr 305/2020 - dostawa i montaż klimatyzatorów. Zobacz>>>

Umwoa nr 306/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 307/2020 - utwardzenie terenu pod altany śmieciowe. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 308/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej- przebudowa ul. Sosnowej. Zobacz>>>

Umowa nr 309/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 310/2020 - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych. Zobacz>>>

Umowa nr 311/2020 - prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Ponikwi. Zobacz>>>

Umowa nr 312/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 313/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 314/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 315/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 316/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 317/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 318/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 319/2020 - pielęgnacja rond i rabat. Zobacz>>>

Umowa nr 320/2020 - wykonanie usługi opróżnienia mebli z lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 321/2020 - sprzedaż sprzetu. Zobacz>>>

Umowa nr 322/2020 - umowa najmu. Zobacz>>>

Umowa nr 323/2020 - przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 324/2020 - wykonanie robót drogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 325/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 326/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 327/2020 - wykonanie remonu lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 328/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 329/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 330/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 331/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 332/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 333/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 334/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 335/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 336/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 337/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 338/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 339/2020 - wykonanie dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 340/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 341/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 342/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 343/2020 - sprzdaż i dostawa fabrycznie nowych pojemników do segregacji. Zobacz>>>

Umowa nr 344/2020 - wykonanie rozbudowy nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 345/2020 - przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 346/2020 - wykonanie makiety obrazującej scenkę rodzajową. Zobacz>>>

Umowa nr 347/2020 - wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodowych. Zobacz>>>

Umowa nr 348/2020 - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 349/2020 - rozbiórkaprzybudówki, wywóz materiałów. Zobacz>>>

Umowa nr 350/2020 - użytkowanie kładki technologicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 351/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 352/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 353/2020 - wykonanie obudowy śmietnika. Zobacz>>>

Umowa nr 354/2020 - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 355/2020 - utrzymanie konserwacji infrastruktury i obsługi monitoringu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 356/2020 - rozbudowa nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>> + Aneks nr 1

Umowa nr 357/2020 - przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych. Zobacz>>>

Umowa nr 358/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 359/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 360/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 361/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 362/2020 - wyznaczenie punktów granicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 363/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 364/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 365/2020 - wykonanie grafki. Zobacz>>>

Umowa nr 366/2020 - bieżące utrzymanie ulic i dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 367/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 368/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 369/2020 - przygotowanie inwentaryzacji budowlanej wraz z koncepcją przebudowy, nadbudowy i rozbudowy. Zobacz>>>

Umowa nr 370/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 371/2020 - dostęp do Międzynarodowej Bazy Danych. Zobacz>>>

Umowa nr 372/2020 - przekazanie darowizny. Zobacz>>>

Umowa nr 373/2020 - przekazanie pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 374/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 375/2020 - rozbudowa nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>> + Aneks nr 1

Umowa nr 376/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 377/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 378/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 379/2020 - rozbudowa oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 380/2020 - rozbudowa oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 381/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 382/2020 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 383/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 384/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 385/2020 - realizacja zadania publiczenego. Zobacz>>>

Umowa nr 386/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 387/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 388/2020 - obsadzenie donic na terenie miasta kwiatami wraz z pielęgnacją. Zobacz>>>

Umowa nr 389/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłacza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 390/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 391/2020 - rozbudowa nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 392/2020 - oczyszczanie z piasku i wszelkich nieczystości ulic. Zobacz>>>

Umowa nr 393/2020 - usunięcie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 394/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 395/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 396/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 397/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 398/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 399/2020 - modernizacja kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 400/2020 - wykonanie przegladów placów zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 401/2020 - utwardzenie terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 402/2020 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 403/2020 - umowa kupna- sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 404/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 405/2020 - przekazanie środków finansowych. Zobacz>>>

Umowa nr 406/2020 - wykonanie robót na drodze w miejscowości Lipa. Zobacz>>>

Umowa nr 407/2020 - profilowanie poboczy dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 408/2020 - odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunlnych. Zobacz>>>

Umowa nr 409/2020 - naprawa nawierzchni mostu Senatorskiego nad kanałem A. Zobacz>>>

Umowa nr 410/2020 - wykonanie wsporników pod instalację Oragne na moscie Świętojańskim. Zobacz>>>

Umowa nr 412/2020 - budowa przyłącza tymczasowego. Zobacz>>>

Umowa nr 413/2020 - wykopanie rowu odwadniającego z wywozem urobku. Zobacz>>>

Umowa nr 414/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 415/2020-opracoqwanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>>

Umowa nr 416/2020 - przewiezienie nowych pojemników na odpady komunalne. Zobacz>>>

Umowa nr 417/2020 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 418/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 419/2020 - umowa użyczenia nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 420/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 421/2020 - aktualizacja dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 422/2020 - wyrażenie zgody na usunięcie drzewa. Zobacz>>>

Umowa nr 423/2020 - aktualizacja i zmiana dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 424/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 425/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 426/2020 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zobacz>>>

Umowa nr 427/2020 - przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 428/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 429/2020 - umieszczenie monitoringu na dzwonnicy. Zobacz>>>

Umowa nr 430/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 431/2020 - zakup energii elektrycznej- umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 432/2020 - opracowanie projektu budowlanego automatycznej miejskiej toalety. Zobacz>>>

Umowa nr 433/2020 - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

Umowa nr 434/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 435/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 436/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 437/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 438/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 439/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 440/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 441/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 442/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 443/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 444/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 445/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 446/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 447/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 448/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 449/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 450/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 451/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 452/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 453/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 454/2020 - obsługaobwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 455/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 456/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 457/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 458/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 459/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 460/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 461/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 462/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 463/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 464/2020 - budowa linii kablowej oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 465/2020 - wykonanie ogrodzenia wraz z wyrównaniem terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 466/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 467/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 468/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 469/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 470/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 471/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 472/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 473/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 474/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 475/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 476/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 477/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 478/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 479/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 480/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 481/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 482/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 483/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 484/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 485/2020 - remont drogi gminnej we wsi Zakręt. Zobacz>>>

Umowa nr 486/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 487/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 488/2020 - umowa kompleksowa - oświetlenie ul. Baltazara. Zobacz>>>

Umowa nr 489/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 490/2020 - nieodpłatne użyczenie pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 491/2020 - instalacja monitoringu przy ul. Widok. Zobacz>>>

Umowa nr 492/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 493/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 494/2020 - opracowanie, wydanie i dostarczenie albumu. Zobacz>>>

Umowa nr 495/2020 - bieżące utrzymanie dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 496/2020 - użyczenie nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 497/2020 - oczyszczanie terenów gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 498/2020 - sprzątanie targowisk. Zobacz>>>

Umowa nr 499/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 500/2020 - renowacja ławeczki zakochanych. Zobacz>>>

Umowa nr 501/2020 - wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 502/2020 - odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Zobacz>>>

Umowa nr 503/2020 - odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Zobacz>>>

Umowa nr 504/2020 - pogłębienie roku we wsi Kokoszka wraz z wymianą przepustów. Zobacz>>>

Umowa nr 505/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 506/2020 - wykonanie ogrodzenia. Zobacz>>>

Umowa nr 507/2020 - opracowanie projektu decyzji realizacji inwestycji celu publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 508/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 509/2020 - sporządzenie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 510/2020 - demontaż i utylizacja azbestu. Zobacz>>>

Umowa nr 512/2020 - opracowanie koncepcji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zobacz>>>

Umowa nr 511/2020 - dot. ubezpieczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 513/2020 - opracowanie koncepcji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zobacz>>>

Umowa nr 514/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 515/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 516/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 517/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 518/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 519/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 520/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 521/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 522/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 523/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 524/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 525/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 526/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 527/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 528/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 529/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 530/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 531/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 532/2020 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 533/2020 - dot. ubezpieczenia pojazdów. Zobacz>>>

Umowa nr 534/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 535/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 536/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 537/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 538/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 539/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 540/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 541/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 542/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 543/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 544/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 545/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 546/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 547/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 548/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 549/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 550/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 551/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 552/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 553/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 554/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 555/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 556/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 557/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 558/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 559/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 561/2020 - dostęp do portalu Geoportal. Zobacz>>>

Umowa nr 562/2020 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Zobacz>>>

Umowa nr 563/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 564/2020 - wyznaczenie punktów granicznych we wsi Lipa. Zobacz>>>

Umowa nr 565/2020 - aktualizacja strategii rozwoju miasta i gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 566/2020 - udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 567/2020 - udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 568/2020 - udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 569/2020 - udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 570/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 571/2020 - sporządzenie pełnomocnictw do głosowania. Zobacz>>>

Umowa nr 572/2020 - sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców. Zobacz>>>

Umowa nr 573/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 574/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów- dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 575/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów- dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 576/2020 - szkolenie składów OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 577/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 578/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 579/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 580/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 581/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 582/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 583/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 584/2020 - sporządzenie ewidencji księgowej, przygotowanie sprawozdania. Zobacz>>>

Umowa nr 585/2020 - sporządzenie dokumentacji płacowej. Zobacz>>>

Umowa nr 586/2020 - sporządzenie umów zlecenia. Zobacz>>>

Umowa nr 587/2020 - remont gruntowej drogi gminnej w miejscowości Boby. Zobacz>>>

Umowa nr 588/2020 - pielęgnacja roślin. Zobacz>>>

Umowa nr 589/2020 - wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 590/2020 - dostawa i montaż sufitu w świetlicy wiejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 591/2020 - dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 592/2020 - wykonanie ogrodzenia we wsi Grabówiec. Zobacz>>>

Umowa nr 593/2020 - umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 594/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 595/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 596/2020 - sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 597/2020 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 598/2020 - sporządzenie pełnomocnictw do głosowania - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 599/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 600/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 601/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 602/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 603/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 604/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 605/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 606/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 607/2020 - sporządzenie ewidencji księgowej, przygotowanie sprawozdania - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 608/2020 - sporządzenie dokumentacji płacowej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 609/2020 - naprawa lampy oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 610/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 611/2020 - dostawa i montaż urządzeń małej architektury. Zobacz>>>

Umowa nr 612/2020 - budowa altany drewnianej. Zobacz>>>

Umowa nr 613/2020 - dot. odnowienia ławek. Zobacz>>>

Umowa nr 614/2020 - wymiana studzienek kanalizacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 615/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 616/2020 - zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 617/2020 - pogłębienie rowu we wsi Kokoszka. Zobacz>>>

Umowa nr 618/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 619/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 620/2020 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zobacz>>>

Umowa nr 621/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 622/2020 - wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji. Zobacz>>>

Umowa nr 623/2020 - wykonanie prac remontowych w parku przy ul. Solnej. Zobacz>>>

Umowa nr 624/2020 - wywóz gałęzi i krzewów z Al. Kardynała Wyszyńskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 625/2020 - wykonanie przzyłączy sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 626/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 627/2020 - dostarczenie fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zobacz>>>

Umowa nr 628/2020 - montaż radiolinii. Zobacz>>>

Umowa nr 629/2020 - usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczych. Zobacz>>>

Umowa nr 630/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 631/2020 - rozbudowa oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 632/2020 - rozbudowa oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 633/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 634/2020 - ułożenie chodnika z kostki. Zobacz>>>

Umowa  nr 635/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 636/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza. Zobacz>>>

Umowa nr 637/2020 - utwardzenie terenu przy boisku. Zobacz>>>

Umowa nr 638/2020 - opracowanie koncepcji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 639/2020 - naprawa urządzeń na placu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 640/2020 - umowa użyczenia działki. Zobacz>>>

Umowa nr 641/2020 - umowa użyczenia części terenu pasa ddrogowego. Zobacz>>>

Umowa nr 642/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 643/2020 - użyczenie pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 644/2020 - podlanie drzew rosnących przy ul. Rynek, P. Skargi, Świętojańskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 645/2020 - oprawa uroczystości patriotycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 646/2020 - wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 647/2020 - wykonanie panelowych wotaczy. Zobacz>>>

Umowa nr 648/2020 - dofinansowanie transmisji meczu piłki nożnej. Zobacz>>>

Umowa nr 649/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 650/2020 - wykonanie punktu czerpalnego wody przy "Tężni". Zobacz>>>

Umowa nr 651/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 652/2020 - budowa placu zabaw przy PM nr 4. Zobacz>>>

Umowa nr 653/2020 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 654/2020 - zakup i dostawa laptopów. Zobacz>>>

Umowa nr 655/2020 - usunięcie odpadów z drogi gminnej. Zobacz>>>

Umowa nr 656/2020 - usunięcie odpadów z drogi gminnej. Zobacz>>>

Umowa nr 657/2020 - uprzątniecie terenu wokół fontanny. Zobacz>>>

Umowa nr 658/2020 - wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 659/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 660/2020 - wykonanie muralu. Zobacz>>>

Umowa nr 661/2020 - remont lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 662/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 663/2020 - umieszczenie przyłacza wodociągowego. Zobacz>>>

Umowa nr 664/2020 - wymiana uzrądzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 665/2020 - wymiana uzrądzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 666/2020 - wymiana uzrądzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 667/2020 - wymiana uzrądzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 668/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 669/2020 - znakowanie psów. Zobacz>>>

Umowa nr 670/2020 - wycięcie zakrzaczeń oraz oczyszczenie terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 671/2020 - wymiana latarni oświetleniowej. Zobacz>>>

Umowa nr 672/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 673/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 674/2020 - oznakowanie miejsc parkingowych. Zobacz>>>

Umowa nr 675/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 676/2020 - utwardzenie terenu we wsi Olszak. Zobacz>>>

Umowa nr 677/2020 - wykonanie odcinka przewodu wodociągowego. Zobacz>>>

Umowa nr 678/2020 - przebudowa zjazdu przy ul. Daszyńskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 679/2020 - dostawa i montaż słupków parkingowych. Zobacz>>>

Umowa nr 680/2020 - naprawa iluminacji ozdobnej. Zobacz>>>

Umowa nr 681/2020 - przekazanie do eksploatacji kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 682/2020 - przekazanie do eksploatacji kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 683/2020 - przekazanie do eksploatacji kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 684/2020 - przekazanie do eksploatacji kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 685/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 686/2020 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 687/2020 - wykonanie przeglądu i aktualizacji obszaru granic. Zobacz>>>

Umowa nr 688/2020 - wykonanie montażu monitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 689/2020 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 690/2020 - użyczenie działki. Zobacz>>>

Umowa nr 691/2020 - nieodpłatne użyczenie tablicy informacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 692/2020 - nieodpłatne użyczenie tablicy informacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 693/2020 - przebudowa drogi we wsi Chmielewo. Zobacz>>>

Umowa nr 694/2020 - transmisja meczów w sezonie jesiennym. Zobacz>>>

Umowa nr 695/2020 - umowa najmu pomieszczenia w budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 696/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 697/2020 - odtworzenie infrastruktury Beacon do aplikacji mobilnej. Zobacz>>>

Umowa nr 698/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 699/2020 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 700/2020 - opracowanie SIWZ i przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 701/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 702/2020 - wykonanie ogrodzenia. Zobacz>>>

Umowa nr 703/2020 - wyrównanie terenu działki we wsi Olszak. Zobacz>>>

Umowa nr 704/2020 - wykonanie remontu drogi we wsi Gromin. Zobacz>>>

Umowa nr 705/2020 - badania, wiercenia wału przeciwpowodziowego i opracowanie wyników badań. Zobacz>>>

Umowa nr 706/2020 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 707/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 708/02020 - przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Zobacz>>>

Umowa nr 709/2020 - dostawa i montaż lustra drogowego we wsi Boby. Zobacz>>>

Umowa nr 710/2020 - skierowanie na szkolenie podstawowe. Zobacz>>>

Umowa nr 711/2020 - montaż lamp oświetlenia ulicznego. Zobacz>>> Aneks nr 1  Aneks nr 2

Umowa nr 712/2020 - uprzątnięcie dzikich wysypisk. Zobacz>>>

Umowa nr 713/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 714/2020 - umieszczenie przyłacza gazowego w gruncie. Zobacz>>>

Umowa nr 715/2020 - użyczenie części gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 716/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 717/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 718/2002 - wyrażenie zgody na usunięcie drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 719/2020 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 720/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 721/2020 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 722/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 723/2020 - korzystanie z aplikacji FlexPlaner. Zobacz>>>

Umowa nr 724/2020 - opracowanie koncepcji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 725/2020 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 726/2020 - powierzenie przetwarzania danych. Zobacz>>>

Umowa nr 727/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 728/2020 - sprzątnięcie ulic miasta. Zobacz>>>

Umowa nr 729/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 730/2020 - wykonanie miejsc postojowych przy ul. Widok. Zobacz>>>

Umowa nr 731/2020 - wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 732/2020 - montaż tablicy informacyjnej we wsi Chmielewo. Zobacz>>>

Umowa nr 733/2020 - wykonanie łazienki. Zobacz>>>

Umowa nr 734/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 735/2020 - opracowanie modernizacji fontanny. Zobacz>>>

Umowa nr 736/2020 - użytkowanie kładki technologicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 737/2020 - wykonanie ogrodzenia nieruchomości. Zobacz>>> +Aneks

Umowa nr 738/2020 - naprawa przyłacza oświetleniowego na targowisku. Zobacz>>>

Umowa nr 739/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 740/2020 - wykonanie i montaż mebli. Zobcz>>> + Aneks

Umowa nr 741/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 742/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 743/2020 - przekazanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 744/2020 - przekazanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 745/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 746/2020 - utwardzenie placu na targowisku. Zobacz>>>

Umowa nr 747/2020 - miesięczna obsługa fotopułapek. Zobacz>>>

Umowa nr 748/2020 - dowożenie ucznia do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 749/2020 - dowożenie ucznia do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 750/2020 - dowożenie ucznia do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 751/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 752/2020 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 753/2020 - usługa remontowa odcinka drogi we wsi Kleszewo. Zobacz>>>

Umowa nr 754/2020 - dowożenie ucznia do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 755/2020 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 756/2020 - montaż słupa dla komery do monitorowania i zarządzania ruchem. Zobacz>>>

Umowa nr 757/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża zieleni). Zobacz>>>

Umowa nr 758/2020 - wykonanie nasadzeń roślinności w pasach drogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 759/2020 - bieżące utrzymanie ulic i dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 760/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 761/2020 - wymiana urządzen grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 762/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 763/2020 - wykonanie prac remontowych i pielęgnacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 764/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 765/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 766/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 767/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 768/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 769/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 770/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 771/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 772/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 773/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 774/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 775/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 776/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 777/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 778/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 779/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 780/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 781/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 782/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 783/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 784/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 785/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 786/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 787/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 788/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 789/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 790/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 791/2020 - doręczanie zawiadomień. Zobacz>>>

Umowa nr 792/2020 - wycinka drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 793/2020 - prace remontowe w świetlicy wiejskiej we wsi Trzciniec. Zobacz>>>

Umowa nr 794/2020 - usunięcie i przesadzenie drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 795/2020 - dot. przebudowy rowów melioracyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 796/2020 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 797/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 798/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 799/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 800/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 801/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 802/2020 - dostawa i montaż elementów ruchomych lodowiska. Zobacz>>>

Umowa nr 803/2020 - remont łazienki w strażnicy OSP. Zobacz>>>

Umowa nr 804/2020 - wykoszenie trawy oraz usunięcie krzewów i gałęzi. Zobacz>>>

Umowa nr 805/2020 - przebudowa przyłącza świetleniowego. Zobacz>>>

Umowa nr 806/2020 - sprzątanie pomieszczeń. Zobacz>>>

Umowa nr 807/2020 - wykonanie przeglądu instalacji odtwarzających muzykę. Zobacz>>>

Umowa nr 808/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 809/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 810/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 811/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 812/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 813/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 814/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 815/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 816/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 817/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 818/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 819/2020 - oczyszcanie terenów Gmiony Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 820/2020 - rozbudowa nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 821/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 822/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 823/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 824/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 825/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 827/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 828/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu. Zobacz>>>

Umowa nr 829/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 830/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 831/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 832/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 833/2020 - przesadzanie krzewów i drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 834/2020 - użyczenie ściany budynku. Zobacz>>>

Umowa nr 835/2020 - umowa użyczenia gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 836/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 837/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 838/2020 - umowa użyczenia pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 839/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 840/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 841/2020 - wykonanie projektu graficznego jednostronnej tablicy pamiątkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 842/2020 - przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 843/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu. Zobacz>>>

Umowa nr 844/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 845/2020 - umowa dzierżawy części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 846/2020 - wykonanie przewozów osób pojazdami elektrycznymi. Zobacz>>>

Umowa nr 847/2020 - utrzymanie czystości i porządku. Zobacz>>>

Umowa nr 848/2020 - wykonanie oczyszczenia i pogłębienia rowu. Zobacz>>>

Umowa nr 849/2020 - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 850/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłacza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 851/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 852/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego osób. Zobacz>>>

Umowa nr 853/2020 - przekazanie w nieodpłatne użytkowanie pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 854/2020 - aktualizacja kosztorysów inwestorskich. Zobacz>>>

Umowa nr 855/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 856/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 857/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie sieci kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 858/2020 - sporządzenie projektu inwestycji celu publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 859/2020 - bieżące utrzymanie ulic i dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 860/2020 - dostawa agregatu chłodniczego na lodowisko. Zobacz>>>

Umowa nr 861/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 862/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

Umowa nr 863/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zobacz>>>

Umowa nr 864/2020 - wykonanie oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 865/2020 - przygotowanie koncepcji, struktury i napisanie "Kroniki trzydziestolecia Samorządu Gminy Pułtusk". Zobacz>>>

Umowa nr 866/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 867/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 868/2020 - docieplenie stropu poddasza oraz połaci dachowej. Zobacz>>>

Umowa nr 869/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 870/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 871/2020 - sprzątanie parkingu. Zobacz>>>

Umowa nr 872/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 873/2020 - rozbudowa minitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 874/2020 - rozbudowa minitoringu na bulwarach. Zobacz>>> + Aneks + Aneks nr 2

Umowa nr 875/2020 - rozbudowa minitoringu na bulwarach. Zobacz>>> + Aneks  + Aneks nr 2

Umowa nr 876/2020 - dot. transmisji Mszy Świętej w dniu 11.11.2020 r. Zobacz>>>

Umowa nr 877/2020 - przekazanie do eksploatacji obiektów i urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobacz>>>

Umowa nr 878/2020 - pełnienie funkcji kerownika budowy. Zobacz>>>

Umowa nr 879/2020 - wykonanie instalacji elektrycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 880/2020 - transport destruktu. Zobacz>>>

Umowa nr 881/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 882/2020 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zobacz>>>

Umowa nr 883/2020 - zdemontowanie, odnowienie i montaż koszy ulicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 884/2020 - sprzątanie ulic. Zobacz>>>

Umowa nr 885/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Zobacz>>>

Umowa nr 886/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 887/2020 - montaż i demontaż iluminacji świątecznych. Zobacz>>>

Umowa nr 888/2020 - renowacja mogiły żołnierzy z 1920 r. wraz z elementami otoczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 889/2020 - przebudowa drogi gminnej. Zobacz>>>

Umowa nr 890/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 891/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 892/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłacza wodociągowego. Zobacz>>>

Umowa nr 893/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 894/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie sieci gzowej. Zobacz>>>

Umowa nr 895/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 896/2020 - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego. Zobacz>>>

Umowa nr 897/2020 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 898/2020 - modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w PSP nr 3. Zobacz>>>

Umowa nr 899/2020 - sprzedaż energii elektrycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 900/2020 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 901/2020 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 902/2020 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 903/2020 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 904/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 905/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 906/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 907/2020 - zakup ;amp kierunkowych wraz z montażem. Zobacz>>>

Umowa nr 908/2020 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 909/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 910/2020 - zakup zdjęcia do kalendarza. Zobacz>>>

Umowa nr 911/2020 - geodezyjne tyczenie punktów budynku automatycznej toalety miejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 912/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 913/2020 - użyczenie pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 914/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 915/2020 - bieżące utrzymanie ulic i dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 916/2020 - wykonanie połączenia światłowodowego. Zobacz>>>

Umowa nr 917/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 918/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 919/2020 - konserwacja kanału burzowego. Zobacz>>>

Umowa nr 920/2020 - zarządzanie lokalem mieszkalnym. Zobacz>>>

Umowa nr 921/2020 - wykonanie wiaty przystankowej. Zobacz>>>

Umowa nr 922/2020 - sprzedaż energii elektrycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 923/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 924/2020 - użyczenie terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 925/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 926/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 927/2020 - dowóz ucznia do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 928/2020 - cięcie pielęgnacyjne klonów i obsadzenie donic. Zobacz>>>

Umowa nr 929/2020 - usługa transportowa. Zobacz>>>

Umowa nr 930/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>> Aneks Nr 1

Umowa nr 931/2020 - wyznaczenie punktów granicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 932/2020 - modernizacja kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 933/2020 - wykonanie przyłączy wodociągowych. Zobacz>>>

Umowa nr 934/2020 - skręcenie tablic do nekrologów oraz ich montaż. Zobacz>>>

Umowa nr 935/2020 - montaż i demontaż figury anioła. Zobacz>>>

Umowa nr 936/2020 - nagranie życzeń bożonarodzeniowych. Zobacz>>>

Umowa nr 937/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 938/2020 - dot. obsługi punktu kasowego. Zobacz>>>

Umowa nr 940/2020 - świadczenie usług pocztowych. Zobacz>>>

Umowa nr 941/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 942/2020 - umowa licencyjna. Zobacz>>>

Umowa nr 943/2020 - zaprojektowanie i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 944/2020 - utrzymanie czystości w toalecie publicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 945/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 946/2020 - odbiór odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 947/2020 - utwardzenie terenu. Zobacz>>>