Sprawozdanie za rok 2021

z realizacji programu współpracy gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie Zobacz>>>

_______________________________________________________________________

 

Sprawozdanie za rok 2020

z realizacji programu współpracy gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie Zobacz>>>

_______________________________________________________________________

 

 

Sprawozdanie za rok 2019

z realizacji programu współpracy gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie Zobacz>>>

 

_______________________________________________________________________

 

Sprawozdanie za rok 2018

z realizacji programu współpracy gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie Zobacz>>>