<>

Program współpracy gminy Pułtusk w 2022 r.

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr L/451/2021 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'' Zobacz>>>

 

 

Program współpracy gminy Pułtusk w 2021 r.

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XXXV/325/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Zobacz>>>

 

Program współpracy gminy Pułtusk w 2020 r.

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Uchwała NR XX/199/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pułtusk w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zobacz>>>

 

 

Program współpracy gminy Pułtusk w 2019 r.

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pułtusk w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zobacz>>>