Numer sprawy:
1

Data założenia:
2019-10-29

Temat:
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019r.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: