Numer sprawy:


Data założenia:
2019-05-07

Temat:
Sprawozdania finansowe Gminy Pułtusk za rok 2018r.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: