Nagranie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 29 listopada  2018 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 12 grudnia 2018 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 10 stycznia 2019 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia  Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 14 marca  2019 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej  w dniu 13 maja  2019 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej  w dniu 11 czerwca  2019 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej  w dniu 3 września  2019 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej  w dniu 16 października  2019 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 14 listopada 2019 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 13 listopada 2019 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 16 stycznia  2020 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 11 maja  2020 r.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 16 września  2020 r.