Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1. Bogdan Pieńkos    - Przewodniczący

 

2. Adam Knochowski    - członek

3. Adam Nalewajk        - członek

4. Ryszard Rutkowski    - członek

5. Michał Górecki          - członek

6. Franciszek Piórek       - członek

7. Stanisław Zaremba    - członek