Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1. Michał Górecki    - Przewodniczący

 

2. Andrzej Wydra          - członek

3. Andrzej Mitkowski    - członek

4. Łukasz Skarżyński      - członek

5. Sławomir Krysiak      - czlonek

6. Adam Maicki             - członek

7. Michał Kisiel              - członek