Skład osobowy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1. Stanisław Zaremba    - Przewodniczący

 

2. Beata Kowalska          - członek

3. Anna Frejlich               - członek

4. Adam Nalewajk           - członek

5. Mariusz Osica             - członek

6. Ireneusz Purgacz         - członek

7. Henryk Łaszczych        - członek