Skład osobowy Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1. Franciszek Piórek    - Przewodniczący

 

2. Beata Kowalska       - członek

3. Adam Prewęcki        - członek

4. Mirosław Szmeja     - członek

5. Ryszard Rutkowski   - członek

6. Henryk Łaszczych     - członek

7. Cezary Kordowski     - członek

8. Adam Maicki            - członek

9. Michał Kisiel            - członek