Skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej  Rady Miejskiej w Pułtusku:

1. Adam Maicki    - Przewodniczący

 

2. Adam Knochowski    - członek

3. Anna Frejlich            -  członek

4. Mirosław Szmeja      - czlonek

5. Adam Prewęcki        - członek

6. Mariusz Osica          - członek

7. Michał Kisiel            - członek

8. Henryk Łaszczych     - członek

9. Cezary Kordowski     - czlonek