Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1. Sławomir Krysiak     - Przewodniczący

 

2. Łukasz Skarżyński        - członek

3. Andrzej Wydra        - czlonek

4. Andrzej Mitkowski  - członek

5. Bogdan Pieńkos       - członek

6. Stanislaw Zaremba  - członek