1. Interpelacje i zapytania złożone przez Radną Annę Frejlich

2. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Michała Góreckiego

3. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Michała Kisiela

4. Interpelcje i zapytania złożone przez Radnego Adama Knochowskiego

 

5. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Cezarego Kordowskiego

 

6. Intereplacje i zapytania złożone przez Radną Beatę Kowalską

7. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Sławomira Krysiaka

8 . Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Henryka Łaszczycha    

9. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Adama Maickiego

10. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Andrzeja Mitkowskiego

 

11. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Adma Nalewajka

12. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Mariusza Osicę

13. Interpelacje i zapytani złożone przez Radnego Bogdana Pieńkosa

14. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Franciszka Piórka

15. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Adama Prewęckiego

 
16. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Ireneusza Purgacza

17. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Ryszarda Rutkowskiego

18. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Łukasza Skarżyńskiego

19. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Mirosława Szmeję

20. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Andrzeja Wydrę

21. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego Stanisława Zarembę