Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Pan Ireneusz Purgacz

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00

w Urzędzie Miejskim w Pułtusku pokój  Nr 15

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Pan Henryk Edward Łaszczych

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w środy w godzinach od 15:00 do 17:00

w Urzędzie Miejskim pokój Nr 15

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Pan Mariusz Osica

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w czwartki w godzinach od 15.00 do 17:00

w Urzędzie Miejskim pokój Nr 15

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku

Pan Michał Górecki

pełni dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. od 15.00 do 17.00

nr telefonu 504 677 031

 

Radny Łukasz Skarżyński

przyjmuje interesantów we wtorki od 15.00 do 16.00