Skład VIII kadencji Rady Miejskiej w Pułtusku w latach 2018 - 2023

1. Purgacz Ireneusz  - Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
e - mail: ireneusz.purgacz@pultusk.pl

2. Łaszczych Henryk Edward - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Pułtusku
e - mail: henryk.laszczych@pultusk.pl

3. Osica Mariusz  - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
e - mail: mariusz.osica@pultusk.pl

4. Górecki Michał Sebastian - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
e - mail: michal.gorecki@pultusk.pl

5. Krysiak Sławomir - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
e - mail: slawomir.krysiak@pultusk.pl

6. Maicki Adam - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
e - mail: adam.maicki@pultusk.pl

7. Pieńkos Bogdan - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
e - mail: bogdan.pienkos@pultusk.pl

8. Piórek Franciszek Remigiusz - Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej
e - mail: franciszek.piorek@pultusk.pl

9. Zaremba Stanisław - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
e - mail: stanislaw.zaremba@pultusk.pl

10. Frejlich Anna Danuta 
e - mail: anna.frejlich@pultusk.pl

11. Kisiel Michał 
e - mail: michal.kisiel@pultusk.pl

12. Knochowski Adam
e - mail: adam.knochowski@pultusk.pl

13. Kordowski Cezary
e - mail: cezary.kordowski@pultusk.pl

14. Kowalska Beata Joanna
e - mail: beata.kowalska@pultusk.pl

15. Mitkowski Andrzej Marek
e - mail: andrzej.mitkowski@pultusk.pl

16. Nalewajk Adam
e - mail: adam.nalewajk@pultusk.pl

17. Prewęcki Adam
e - mail: adam.prewecki@pultusk.pl

18.  Rutkowski Ryszard
  e - mail: ryszard.rutkowski@pultusk.pl

19. Skarżyński Łukasz
e - mail: lukasz.skarzynski@pultusk.pl

20.  Szmeja Mirosław
e - mail: miroslaw.szmeja@pultusk.pl

21. Wydra Andrzej
e - mail: andrzej.wydra@pultusk.pl