Złożone petycje w 2016 r.:

1. Petycja mieszkańców ulicy Mickiewicza z dnia 04.07.2016 r. Zobacz >>>

Odpowiedź na petycję.Zobacz >>>

Złożone petycje w 2017 r.:

1. Petycje w sprawie utworzenia w Muzeum Regionalnym w Pułtusku działu poświęconego walce podziemia niepodległościowego Ziemi Pultuskiej w latch 1939-1956. Zobacz>>>

Sprawa została wprowadzona i omówiona na sesji Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 8 lutego 2017 r. w pkt. 18 porządku obrad - " Wolne wnioski" .

Złożone petycje w 2019 r.

1. Petycja mieszkańców ul. Zielona Dróżka w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej Zobacz>>>
odpowiedź na petycję. Zobacz>>>

Złożone petycje w 2020r.

1. Petycja mieszkańców wsi Przemiarowo . Zobacz>>>
odpowiedź na petycję. Zobacz>>>

2. Petycja Koalicji Polskiej Wolnej od 5G w sprawie ochrony życia mieszkanców. Zobacz>>>
odpowiedź na petycję. Zobacz>>>

Złożone petycje w 2021 r.

1. Petycja mieszkańców o zwolanie sesji nadzwyczajnej w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek nr ewid. 44/8, 44/9, 44/10 obręb 9 miasta Pułtusk.Zobacz>>>

2. Petycja Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego. Zobacz>>>
odpowiedź na petycję. Zobacz>>>

3. Petycja mieszkańców wsi Ponikiew w sprawie zmiany pasa rzerokości 100m. od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego we wsi Ponikiew w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zobacz>>>