Petycje 2016 r.:

1. Petycja mieszkańców ulicy Mickiewicza z dnia 04.07.2016 r. Zobacz >>>

Odpowiedź na petycję.Zobacz >>>

Złożone petycje w 2017 r.:

1. Petycje w sprawie utworzenia w Muzeum Regionalnym w Pułtusku działu poświęconego walce podziemia niepodległościowego Ziemi Pultuskiej w latch 1939-1956. Zobacz>>>

Sprawa została wprowadzona i omówiona na sesji Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 8 lutego 2017 r. w pkt. 18 porządku obrad - " Wolne wnioski" .

Złożone petycje w 2019 r.

1. Petycja mieszkańców ul. Zielona Dróżka w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej Zobacz>>>

odpowiedź na petycję. Zobacz>>>

Złożone petycje w 2020r.

1. Petycja mieszkańców wsi Przemiarowo . Zobacz>>>