Petycje 2015r.

1. Petycja mieszkańców wsi Kleszewo z dnia 24 czerwca 2015 r. Zobacz>>>

-  odpowiedź z dnia 22 lipca 2015 r. na petycję mieszkańców wsi Kleszewo z dnia 24 czerwca 2015 r. Zobacz>>>

2. Petycja Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rynek 46/48 z dnia 5 października 2015 r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 10 grudnia 2015 r. na petycję Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 46/48 z dnia 5 października 2015 r. Zobacz>>>

3. Petycja Pana Kamila Tuszyńskiego z dnia 7 października 2015 r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 9 listopada 2015 r. na petycję Pana Kamila Tuszyńskiego z dnia 7 października 2015 r. Zobacz>>>

4. Petycja mieszkańców os. Nowaka z dnia 12 października 2015 r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 12 listopada 2015 r. na petycję  mieszkańców os. Nowaka z dnia 12 października 2015 r. Zobacz>>>

5. Petycja pracowników Pływalni Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 października 2015 r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 12 stycznia 2016 r. na petycję  pracowników  Pływalni  z dnia 15 października 2015 r. Zobacz>>>  

6. Petycja mieszkańców ul. Ogrodowej z października 2015 r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 4 grudnia 2015r. na petycję mieszkańców ulicy Ogrodowej z pażdziernika 2015r.Zobacz>>>

7. Petycja Sołectwa Jeżewo z dnia 3 grudnia 2015 r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 16 lutego 2016r. na petycję Sołectwa Jeżewo z dnia 3 grudnia 2015r. Zobacz>>>

8. Petycja właścicieli działek przy ul. Słonecznej  z dnia 16 grudnia 2015 r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 14.01.2016r. na petycję właścicieli działek przy ulicy Słonecznej  z dnia  16.12.2015r. Zobacz>>>

9. Petycja Rady Sołeckiej wsi Płocochowo z dnia 21.12.2015r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 18 marca 2016r. na petycję Rady Sołeckiej wsi  Płocochowo z dnia 21.12.2015r. Zobacz>>>

10.Petycja Pana Stanisława Łaszczych i Pani Marzeny Łaszczych  z dnia 31.12.2015r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 17.03.2016r. na petycję Pana Stanislawa Łaszczych i Pani Marzeny Łaszczych z dnia 31.12.2015r. Zobacz>>>

Petycje 2016r.:

1.Petycja Pani Hanny Wysockiej  z dnia 12 stycznia 2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 06.04.2016r. na petycję Pani Hanny Wysockiej z dnia 12 stycznia 2016r.Zobacz>>>

2.Petycja Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 14 stycznia 2016r.Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 11.04.2016r. na petycję Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 14.01.2016r.Zobacz>>>

3.Petycja Rady Rodziców i Rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach z dnia 21.01.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 15.03.2016r. na petycję Rady Rodziców i Rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach z dnia 21.01.2016r.Zobacz>>>

4.Petycja Pani Doroty Karkowskiej z dnia 15 lutego 2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 07.03.2016r.na petycję Pani Doroty Karkowskiej z dnia 15 lutego 2016r.Zobacz>>>

5.Petycja mieszkańców, Rady Sołeckiej wsi Kacice  z dnia 23.02.2016r.Zobacz>>>

- odpowiedż z dnia 18.05.2016r.na petycję mieszkańców, Rady Sołeckiej wsi Kacice  z dnia 23.02.2016r.Zobacz>>>

6.Petycja Pani IzabePani Izabeli Nowakowskiej i Pani Anny Szymańskiej z dnia 23 lutego 2016r.Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 19.05.2016r. na petycję Pani Izabeli Nowakowskiej i Pani Anny Szymańskiej z dnia 23 lutego2016r.Zobacz>>>

7.Petycja Kupców Miasta Pułtusk - Rynek  z dnia 12 lutego 2016r.Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 7 marca 2016r. na petycję Kupców Miasta Pułtusk z dnia 12 lutego 2016r. Zobacz>>>

8.Petycja Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wojskowego" w Pułtusku z dnia 11 marca 2016r.Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 30.06.2016rr. na petycję Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wojskowego" w Pułtusku z dnia 11.03.2016r.Zobacz>>>

9.Petycja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku z dnia 9.03.2016r.Zobacz>>>

odpowiedź z dnia 23.06.2016r. na petycję Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku z dnia 11.03.2016r.Zobacz>>>

10.Petycja Pani Bożeny Rogulskiej i Pana Sławomira Giełzakowskiego z dnia 4.03.2016r Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 23.05.2016r. na petycję Pani Bożeny Rogulskiej i Pana Sławomira Giełzakowskiego z dnia 4.03.2016r. Zobacz>>>

11.Petycja mieszkańców ul. Czereśniowej z dnia 24 marca 2016r. 4.03.2016r.Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 5 czerwca 2016 r. na petycję mieszkańców ul. Czereśniowej z dnia 24 marca 2016 r. Zobacz>>>

12. Petycja  współwłaścicieli dz.118/12 w obrębie 23 m.Pułtusk z dnia 23.03.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 06.04.2016r. na petycję współwłaścicieli dz. 118/12 w obrębie 23 m. Pułtusk z dnia 23.03.2016r.Zobacz>>>

13.Petycja sołtysa wsi Lipniki Nowe z dnia 12.04.2016r.Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 6.06.2016r. na petycję sołtysa wsi Lipniki Nowe z dnia 12.04.2016r. Zobacz>>>

14.Petycja mieszkańców z ul. Adama Mickiewicza "Przy Fortach" z dnia 14.04.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 16.06.2016r.na petycję mieszkańców z ul. A.Mickiewicza "Przy Fortach" z dnia 14.04.2016r. Zobacz>>>

15.Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o z dnia 18.04.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 28.04.2016r.na petycję Szulc-Efekt Sp. z o.o z dnia 18.04.2016r. Zobacz>>>

16.Petycja mieszkańców Osiedla Wyszkowskiego z dnia 26.04.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 24.05.2016r. na petycję mieszkańców Osiedla Wyszkowskiego 26.04.2016r.Zobacz>>> 

17.Petycja mieszkańców ulicy Polnej z dnia 17.05.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 6 czerwca 2016 r. na petycję mieszkańców ul. Polnej z dnia 17 maja 2016 r. Zobacz>>>

18. Petycja Szulc - Efekt Sp. z o. o. w Warszawie z dnia 2 maja 2016 r. Zobacz>>>

- odpowiedź na petycję Szulc - Efekt w Warszawie. Zobacz>>>

19. Petycja mieszkańców ulicy majora Jana Kazimierza Mazura w Pułtusku
      z dnia  13.06.2016r. Zobacz>>>

-odpowiedźna petycję mieszkańców ulicy majora Jana Kazimierza Mazura w Pułtusku z dnia 13.06.2016r. Zobacz>>>

20. Petycja Pani Teresy Mazurek z dnia 27.06.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź na petycję Pani Teresy Mazurek.Zobacz>>>

21. Petycja mieszkańców ulicy Kombatantów w Pułtusku z dnia 28.06.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 22.09.2016r. na petycję mieszkańców ul. Kombatantów z dnia 28.06.2016r. Zobacz>>>

22. Petycja Pani Jolanty Kordowskiej z dnia 8.07.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 7 października 2016r. na petycję Pani Jolanty Kordowskiej z dnia 8.07.2016r. Zobacz>>>

- przesłanie odpowiedzi z Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23.01.207r. na petycję Pani Jolanty Kordowiej z dnia 08.07.2016r. Zobacz>>>

23. Petycja Pani Marii Kazimierczak z dnia 13.07.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 21.09.2016r. na petycję Pani Marii Kazimierczak z dnia 13.07.2016r. Zobacz>>>

24. Petycja mieszkańców ulicy A. Mickiewicza  z dnia 17.07.2016r.Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 03.10.2016r. na petycję mieszkańców ulicy A. Mickiewicza z dnia 17.07.2016r. Zobacz>>>  

- pismo mieszkańców ul. Mickiewicza z dnia 24.04.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 26.05.2017r. na pismo z dnia 24.04.2017r. Zobacz>>>

- pismo mieszkańców ul. Mickiewicza z dnia 05.06.2017r. Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 27.06.2017r. na pismo z dnia 05.06.2017r. Zobacz>>>

-pismo mieszkańców ul.Mickiewicza z dnia 28.08.2017r. Zobacz>>>

25. Petycja Pana Krzysztofa Marcinkowskiego z dnia 28.07.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 27.10.2016r. na petycję Pana Krzysztofa Marcinkowskiego z dnia 28.07.2016r. Zobacz>>>

26. Petycja mieszkańców ulicy majora J.K.Mazura z dnia 03.08.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 31.10.2016r. na petycję mieszkańców ulicy majora J.K.Mazura z dnia 3.08.2016r.Zobacz>>>

27.Petycje mieszkańców ulicy Kombatantów w Pułtusku z dnia 16.08.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 31.10.2016r. na petycję mieszkańców ulicy Kombatantów z dnia 16.08.2016r. Zobacz>>>

28.Petycja mieszkańców wsi Grabówiec z dnia 11.08.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 3.11.2016r.na petycję z dnia 11.08.2016r. Zobacz>>>

29.Petycja Pani Patrycji Łojewskiej z dnia 24.08.2016r. Zobac>>>

- odpowiedź z dnia 14.09.2016r. na petycję Pani Patrycji Łojewskiej z dnia 24.08.2016r.     Zobacz >>>

30.Petycja Pani Grażyny Szuderskiej z dnia 16.09.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 14 października 2016r. na petycję Pani Grażyny Szuderskiej z dnia 16.09.2016r. Zobacz>>>

31.Petycja mieszkańców budynku przy ul. Rynek 40 z dnia 20.09.2016r. . Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 26.09.2016r. na petycję mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 40 z dnia 20.09.2016r. Zobacz>>>

32.Petycja sołtysa wsi Kleszewo z dnia 17.10.2016r. Zobacz >>>

- odpowiedź z dnia 3 stycznia 2017r. na petycję Pana Janusza Mitkowskiego z  dnia 17.10.2016r. Zobacz>>>

33.Petycja mieszkańców ulicy Sportowej w Pułtusku z dnia 17.10.2016r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 12 stycznia 2017r. na petycję mieszkańców ulicy Sportowej z dnia 17.10.2016r. Zobacz>>>

34.Petycja Pana Piotra Wiśniewskiego z dnia 01.12.2016r. Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 7.12.2016r. na petycję Pana Piotra Wiśniewskiego z dnia 23.11.2016r. Zobacz>>>

Petycje 2017r.:

1. Petycja INTER-MAX SZCZERBA sp.j. z dnia 19.01.2017r. Zobacz>>>

- wniosek do Starosty Pułtuskiego z dnia 01.02.2017r.Zobacz>>>

- decyzja Starosty Pułtuskiego z dnia 21.02.2017r. Zobacz>>>

- decyzja Starosty Pułtuskiego z dnia 05.04.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 18.04.2017r. na petycję INTER-MAX SZCZERBA sp.j. z dnia 19.01.2017r. Zobacz>>>

2. Petycja mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Tartacznej 71 z dnia 10.01.2017r. Zobacz>>>

- odp. z dnia 16.03.2017r. na petycje z dnia 10.01.2017r. Zobacz>>>  

3. Petycja właścicieli garaży przy ul. Białowiejskiej i Al. Wojska Polskiego z dnia 13.02.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 4.05.2017r. na petycje z dnia 13.02.2017r. Zobacz>>>

4.Petycja mieszkańców ul. Lenartowicza z dnia 27.02.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 8.05.2017r. na petycje z dnia 27.02.2017r. Zobacz>>>

5.Petycja mieszkańców ul. Traugutta i Kombatantów z dnia 07.03.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 31.05.2017r. na petycję z dnia 07.03.2017r. Zobacz>>>

6.Petycja lokatorów budynku mieszkalnego Al.Wojska Polskiego 36c z dnia 03.04.2017r. Zobacz>>>

- pismo Pani Ewy Cichockiej z dnia 10.04.2017r. jako  uzupełnienie petycji z dnia 03.04.2017r.Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 10.07.2017r. na petycję z dnia 03.04.2017r. Zobacz>>>

7.Petycja włascicieli działek przy ul. Słonecznej z dnia 11.04.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 06.07.2017r. na petycję z dnia 11.04.2017r. Zobacz >>>

8.Petycja Pani Anety Osińskiej z dnia 09.05.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 25.07.2017r.na petycję z dnia 09.05.2017r. Zobacz>>>

9.Petycja mieszkańców bloku Na Skarpie 11 z dnia 24.05.2017r. Zobacz>>>

 -odpowiedź z dnia 24.08.2017r. na petycję z dnia 24.05.2017r. Zobacz>>>

10.Petycja Pani Anny Woźnickiej z dnia 30.05.2017r. Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 09.08.2017r. na petycję z dnia 30.05.2017r. Zobacz>>>

11.Petycja Pana Szczepana Zawadzkiego z dnia 08.06.2017r. Zobacz>>>

-odpowiedź  z dnia 28.08.20117r. na petycję z dnia 08.06.2017r.Zobacz>>>

12.Petycja mieszkańców ulicy Świerkowej z dnia 30.06.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 19.09.2017r. na petycję z dnia 30.06.2017r. Zobacz>>>  

13.Petycja mieszkańców ulicy Ks. Skorupki z dnia 07.07.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 6.10.2017r. na petycję  z dnia 07.07.2017r. Zobacz >>>

14.Petycja  mieszkańców wsi Boby z dnia 19.09.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 05.12.2017 na petycję z dnia 19.09.2017r. Zobacz>>>

 15.Petycja mieszkańców ulicy Malinowej z dnia 04.10.2017r. Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 16.11.2017r. na petycję z dnia 04.10.2017r.  Zobacz>>>

16.Petycja mieszkańców ulicy - gen. T. Kutrzeby i J.Hallera  z dnia 9.10.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 05.01.2018r. na petycję z dnia 9.10.2017r. Zobacz>>>

17.Petycja mieszkańców wsi  Boby, Gnojno i Chmielewo z dnia 25.10.2017r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 25.01.2018r.na petycję z dnia 25.10.2017r. Zobacz>>>

18.Petycja ulicy Warszawskiej z dnia 30.10.2017r.Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 09.01.2018 na petycję z dnia 30.10.2017r. Zobacz>>>

19.Petycja Pani Beaty Kowalskiej - Radnej Rady Miejskiej w Pultusku z dnia 10.11.2017r. Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 11.01.2018r. na petycję z dnia 10.11.2017r.Zobacz>>>

20.Petycja mieszkańców wsi Głodowo i Gościejewo z dnia 27.11.2017r. Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 11.01.2018r. na petycję z dnia  27.11.2017r. Zobacz>>>

 

Petycje w 2018r.:

1.Petycja mieszkańcow wsi Kacice z dnia 29.01.2018r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 20.03.2018r. na petycję 29.01.2018r. Zobacz>>>

2.Petycja mieszkańców wsi Lipniki Nowe, Moszyn i Gromin z dnia 23.02.2018r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 16 kwietnia 2018r. na petycję z dnia 23.02.2018r. Zobacz>>>

3.Petycja mieszkańców wsi Głodowo z dnia 09.04.2018r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 6.07.2018r. na petycję z dnia 09.04.2018r. Zobacz>>>

4.Petycja rodziców dzieci nie przyjętych do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, z dnia 12.04.2018r.Zobacz>>>  

- odpowiedz z dnia 16.04.2018r. na petycję z dnia 12.04.2018r.Zobacz>>>

5. Petycja mieszkańców wsi Gnojno z dnia 18.04.2018r. Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 28.06.2018r. na petycję z dnia 18.04.2018r. Zobacz>>>

6.Petycja mieszkańców wsi Kokoszka z dnia 18.04.2018r. Zobacz>>>

- odpowiedź z  dnia 17 lipca 2018r  na petycję z dnia 18.04.2018r.Zobacz>>>  

7.Petycja mieszkańców ul. majora Jana Kazimierza Mazura z dnia 26.04.2018r. Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 11.07.2018r. na petycję z dnia 26.04.2018r. Zobacz>>>

8.Petycja mieszkańców ul. Żwirki i Wigury z dnia 13.06.2018r. Zobacz>>>

-odpowiedź z dnia 06.09.2018 na petycję z dnia 13.06.2018r.Zobacz>>>

9.Petycja mieszkańców ul. Noskowskiego w Pułtusku z dnia 26.06.2018r. Zobacz>>>

- odpowiedz z dnia 06.09.2018r. na petycję z dnia 26.06.2018r. Zobacz >>>

10.Petycja mieszkańców ul. majora Jana Kazimierza Mazura z dnia 28.06.2018r. 
      Zobacz >>>

- odpowiedź z dnia 27.09.2018r. na petycję z dnia 28.06.2018r. Zobacz>>>

11. Petycja mieszkańców wsi Ponikiew z dnia 3.07.2018r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 27.09.2018r. na petycję z dnia 3.07.2018r. Zobacz>>>

12. Petycja mieszkańców os. "Wyszkowska" z dnia 3.07.2018r. Zobacz>>>

- odp. z dnia 10.07.2018r na petycję z dnia 03.07.2018r. Zobacz>>>

13.Petycja  taksówkarzy pułtuskich  z dnia 16.08.2018r.  Zobacz>>>

- odp. z dnia 13.11.2018r. na petycję z dnia 16.08.2018r. Zobacz>>>

14.Petycja  - Szulc-Efekt Sp. z o.o  z dnia 21.07.2018r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 18.09.2018r. na petycję z dnia 21.07.2018r. Zobacz>>>

15.Petycja  Pani Barbary Mitkowskiej z dnia 29.08.2018r. Zobacz >>>

- odpowiedź z dnia 27.09.2018r. na petycję z dnia 29.08.2018r. Zobacz >>>

16.Petycja Pani Pauliny Dąbkowskiej z dnia 06.12.2018r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 26.02.2019r. na petycję z dnia 06.12.2018r. Zobacz>>>

Petycje w 2019r.

1.Petycja mieszkańców ulicy Czereśniowej z dnia 09.01.2019r. Zobacz >>>

- odpowiedź z nia 14 stycznia 2019r. na petycję z dnia 9.01.2019r. Zobacz>>>

2.Petycja mieszkańców z ulicy: Sportowa, Reformacka    Sukiennicza ,Nowy Rynek,Zaułek,Przechodnia, Panny Marii z dnia 18.09.2019r.(data    wpływu do urzędu). Zobacz>>>

 - odpowiedź z dnia 10.12.2019r. na petycję z dnia 18.09.2019r. Zobacz>>>

3.Petycja  - Szulc-Efekt Sp. z o.o  z dnia 26.09.2019r. Zobacz>>>

- odpowiedź z dnia 25.10.2019r. na petycję 26.09.2019r.Zobacz>>>

Petycje w 2020r.

1. Petycja mieszkańców os. Białowiejska 84 a/f z dnia 20.01.2020r.
- odpowiedź z dnia 16.04.2020r.

2. Petycja pracowników szpitala powiatowego Gajda-Med w Pułtusku z dnia 15.04.2020r.
- odpowiedź z dnia 10.07.2020r.

Petycje w 2021r.

1. Petycja mieszkańców wsi Głodowo z dnia 11.01.2021r.
- odpowiedź z dnia 2.04.2021r.

2. Petycja mieszkańców m. Pułtusk z dnia 15.02.2021r.
- odpowiedź z dnia 7.05.2021r.

3. Petycja Szulc-Efekt Sp. z o. o. z dnia 1.04.2021r.
- odpowiedź z dnia 10.05.2021r.

4. Petycja mieszkańców wsi Grabówiec z dnia 27.05.2021r.
- odpowiedź z dnia 19.08.2021r.

5. Petycja mieszkańców wsi Grabówiec z dnia 27.05.2021r.
- odpowiedź z dnia 11.08.2021r.

6. Petycja organizatora programu pn. "Przygotujmy lepszy świat" - programdlaszkol@smebusiness.pl
- odpowiedź z dnia 1.10.2021r.

7. Petycja mieszkańców ul. Żwirki i Wigury z dnia 22.11.2021r.
- odpowiedź z dnia 14.01.2022r.

Petycje w 2022r.:

1. Petycja mieszkańców sołectwa Moszyn z dnia 7 marca 2022r.
- odpowiedź z dnia 25.04.2022r.

2. Petycja właścicieli i najemców nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Świętojańskiej z dnia 24 maja 2022r.
- odpowiedź z dnia 17.08.2022r.