Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie
Przemiarowo 33
06-100 Pułtusk
tel. 23 691 09 52

Dyrektor - Bożena Kościk

strona internetowa: www.zspprzemiarowo.pultusk.pl

strona BIP: www.zspprzemiarowo.bip.org.pl

e-mail: sekretariat@zspprzemiarowo.pultusk.pl

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie wchodzą:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie

2) Przedszkole Wiejskie w Przemiarowie