Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1.               Bogdan Pieńkos  – Przewodniczący

 

2.            Paulina Borek

3.            Beata Kowalska

4.           Ireneusz Purgacz

5.           Sławomir Krysiak