Skład osobowy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1.               Beata Kowalska – Przewodnicząca

2.               Paulina Borek

3.               Anna Frejlich

4.               Cezary Gemza

5.               Konrad Kłosiński

6.               Adam Nalewajk

7.               Mariusz Osica

8.               Ireneusz Purgacz

9.               Stanisław Zaremba