Skład osobowy Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1.               Ryszard Rutkowski – Przewodniczący,

2.               Ryszard Befinger

3.               Michał Kisiel

4.               Beata Kowalska

5.               Barbara Król

6.               Artur Miler

7.               Adam Nalewajk

8.               Franciszek Piórek

9.               Adam Prewęcki

10.           Agnieszka Zaleska