Skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1.               Konrad Kłosiński – Przewodniczący

2.               Ryszard Befinger

3.               Paulina Borek

4.               Michał Kisiel

5.               Beata Kowalska

6.               Barbara Król

7.               Adam Nalewajk

8.               Tadeusz Ochtabiński

9.               Mariusz Osica

10.           Andrzej Wydra

11.           Stanisław Zaremba