Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku:

 

1.  Anna Frejlich – Przewodnicząca

2. Cezary Gemza

3. Sławomir Krysiak

4. Artur Miler

5. Bogdan Pieńkos

6. Adam Prewęcki

7. Ryszard Rutkowski

8. Andrzej Wydra

9. Stanisław Zaremba