Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Pan Andrzej Wydra

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

we wtorki w godzinach od 15:00 do 17:00

w Urzędzie Miejskim, w pokoju Nr 15

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Pan Artur Miler

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00

w Urzędzie Miejskim, w pokoju Nr 15

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Pan Cezary Gemza

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w I i III środę miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00

w Urzędzie Miejskim, w pokoju Nr 15