Skład VII kadencji Rady Miejskiej w Pułtusku w latach 2014 - 2018

 

1.      Andrzej Wydra - Przewodniczący Rady Miejskiej

 

2.      Cezary Gemza - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

        e - mail: cezary.gemza@pultusk.pl

 

3.      Artur Tomasz Miler - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

        e - mail: artur.miler@pultusk.pl

 

4.      Anna Danuta Frejlich - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

        e - mail: anna.frejlich@pultusk.pl

 

5.     Konrad Kłosiński - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

        e - mail: konrad.klosinski@pultusk.pl

 

6.      Beata Joanna Kowalska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej

        e - mail: beata.kowalska@pultusk.pl

 

7.      Adam Prewęcki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

        e - mail: adam.prewecki@pultusk.pl

 

8.      Ryszard Rutkowski - Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej

        e - mail: ryszard.rutkowski@pultusk.pl

 

9.    Ryszard Feliks Befinger

        e - mail: ryszard.befinger@pultusk.pl

 

10.   Paulina Borek

        e - mail: paulina.borek@pultusk.pl

 

11.    Michał Kisiel

         e - mail: michal.kisiel@pultusk.pl

 

12.   Barbara Grażyna Król

        e - mail: barbara.krol@pultusk.pl

 

13.   Sławomir Krysiak

        e - mail: slawomir.krysiak@pultusk.pl

 

14.   Adam Nalewajk

        e - mail: adam.nalewajk@pultusk.pl

 

15.   Tadeusz Wiesław Ochtabiński

        e - mail: tadeusz.ochtabinski@pultusk.pl

 

16.   Mariusz Osica

        e - mail: mariusz.osica@pultusk.pl

 

17.   Bogdan Pieńkos

        e - mail: bogdan.pienkos@pultusk.pl

 

18.   Franciszek Remigiusz Piórek

        e - mail: franciszek.piorek@pultusk.pl

 

19.   Ireneusz Purgacz

        e - mail: ireneusz.purgacz@pultusk.pl

 

20.   Agnieszka Zaleska

        e - mail: agnieszka.zaleska@pultusk.pl

 

21.   Stanisław Zaremba

        e - mail: stanislaw.zaremba@pultusk.pl